ČLÁNOK
PwC ocenil Slovenské elektrárne podľa budúcich príjmov
14. februára 2003

PricewaterhouseCoopers (PwC) nedávno ocenil Slovenské elektrárne, a.s. (SE), pričom vychádzal z výnosovej metódy diskontovaných peňažných tokov. PwC, ktorý je poradcom vlády pri privatizácii SE, sa zameral pri ocenení predovšetkým na budúce príjmy SE. Pre ne je kľúčová metodika určujúca budúce ceny elektrickej energie, ktorú stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Uviaznuté náklady PwC do ocenenia nezahrnul, keďže otázka objektívnych uviaznutých nákladov by sa mala podľa Petra Mitku z PwC riešiť v cenách, ktoré ÚRSO stanovuje, alebo stanoví v budúcnosti. „Ak si bude investor myslieť, že v cenách nie sú zahrnuté určité uviaznuté náklady, môže mať záujem riešiť tento problém s vládou jednorázovo v záverečnej etape privatizácie SE,“ dodal Mitka.

Komisia sa v týchto dňoch oboznamuje s predbežnými ponukami investorov, pričom má právo navrhnúť iné kritéria, čím by sa mohol počet záujemcov zmeniť. „Hovoriť o zmene počtu uchádzačov predtým, ako sa nová riadiaca komisia mala možnosť oboznámiť s predbežnými ponukami, je irelevantné. Počet záujemcov neovplyvnilo to, že by nejaký investor odstúpil. Ja o ničom takom neviem,“ reagoval Mitka na medializované informácie, že počet uchádzačov, ktorí podali predbežné ponuky, sa znížil na sedem. Mitka však potvrdil, že ani jeden investor nepodal predbežnú ponuku na SE ako celok.

Ako ďalej uviedol P. Mitka, ocenenie SE uskutočnili dvoma spôsobmi. Prvý spôsob vychádza z určenia hodnoty podniku pred odčítaním dlhu (enterprise value), resp. prípadných v budúcnosti založených dcérskych spoločností, a to vzhľadom na problematickosť alokácie dlhu na tieto dcérske spoločnosti. Druhý spôsob je založený na ohodnotení vlastného imania celej spoločnosti (equity value) očistenej o dlh. Ocenenie tiež nezahŕňa eventuálne majetkové podiely elektrární v iných spoločnostiach, ako napríklad 10 % akcií v Paroplynovom cykle, ktoré chce Fond národného majetku SR (FNM) odkúpiť od SE. „Pri určení privatizačnej ceny je smerodajná hodnota vlastného imania po odpočítaní dlhu,“ dodal Mitka. PwC pritom ocenil podľa spomínaných spôsobov SE ako celok, ako aj zvlášť konvenčné a jadrové aktíva.

FNM počíta vo svojom rozpočte na tento rok s príjmami z privatizácie za SE vo výške 10 mld. Sk. „Vyjadrovať sa k hodnote SE pred definitívnym určením privatizačnej alternatívy je tiež irelevantné. To, že FNM počíta s nejakou hodnotou v rozpočte je jedna vec, cena, ktorá bude dosiahnutá pri uzavretí transakcie, je niečo iné,“ zdôraznil Mitka.

Štát vypísal tender na predaj minoritného podielu v SE 1. augusta. Predbežné ponuky na kúpu 49-percentného podielu v SE podalo spolu osem subjektov, pričom ide o európskych strategických investorov. Väčšina z ôsmich strategických investorov podala predbežné ponuky na kúpu 49-percentného podielu už reštrukturalizovaných dcérskych spoločností SE.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS