ČLÁNOK
PWC chce nájst spôsob vstupu CEZ do privatizácie SE
7. mája 2003

Privatizacný poradca PricewaterhouseCoopers (PwC) sa spolu s Ministerstvom hospodárstva SR bude snažit nájst procedurálny spôsob, ktorý by umožnil ceskej spolocnosti CEZ vstúpit do procesu privatizácie minoritného podielu Slovenských elektrární, a.s. (SE). „PwC podporuje možnost zapojit do procesu aj CEZ. Záleží to však najmä na vyhlasovatelovi sútaže, ktorý má právo zasahovat do priebehu tendra,“ uviedol Peter Mitka z PWC, ktorý radí slovenskej vláde v privatizácii SE.

PWC dostal list CEZ, v ktorom vyjadril svoj záujem o privatizáciu SE, v utorok. List podla Mitku indikuje, že CEZ nemá problém s privatizáciou jadrových aktív SE, a teda nadobudnút všetky zdroje slovenského výrobcu elektrickej energie. Mitka nechcel komentovat do akej miery by ovplyvnila proces len jedna ponuka na celok SE, ktorú deklaroval v pondelok CEZ, oproti ôsmim predbežným ponukám na už reštrukturalizované dcérske spolocnosti SE. „Bude to predmetom diskusie s ministerstvom hospodárstva. Privatizacný proces bol od zaciatku nastavený tak, že sa rátalo so situáciou, že niektorý potenciálny investor predloží ponuku na SE ako celok a iní investori na reštrukturalizované dcéry. Takže to nie je dramaticky nová situácia,“ povedal Mitka. Hovorkyna ministra hospodárstva SR Katarína Ševcíková uviedla, že v tejto chvíli sa rezort nebude vyjadrovat k oznámeniu CEZ, pricom rozhodnutie závisí na riadiacej komisii pre prípravu privatizácie SE. PWC na zaciatku procesu oslovil aj CEZ, ktorá sa však vzhladom na svoje integracné procesy nemohla zúcastnit privatizacného procesu. „Teraz už proces integrácie CEZ skoncil, preto sa otvorila na ich strane možnost zúcastnit sa tendra. My to vítame a odporucíme ministerstvu hospodárstva, aby sme spolocne hladali procedurálny spôsob, ako by mohla CEZ vstúpit do procesu,“ dodal Mitka.

Záujem o úcast pri privatizácii SE oznámil v pondelok na tlacovej konferencii generálny riaditel a predseda predstavenstva ceskej energetickej spolocnosti CEZ Jaroslav Míl. Predbežné ponuky na odkúpenie podielu v elektrárnach podalo osem európskych strategických investorov.

Komisia pre prípravu privatizácie SE odporucila v marci vláde SR schválit finálnu alternatívu privatizácie SE, ktorá spocíva v sprivatizovaní 49-percentných majetkových podielov v reštrukturalizovaných dcérskych spolocnostiach elektrární. SE budú vlastnit 100 % akcií novovytvorených dcérskych spolocností. Komisia navrhla aj postupnost krokov, ktoré si privatizácia elektrární následne vyžiada. Súcastou odporúcaní je aj zoznam objektov, ktoré by aj po privatizácií mali zostat v majetku materskej spolocnosti, resp. v spolocnosti, ktorá ostane úplne v rukách štátu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS