ČLÁNOK
PSS poskytla za päť mesiacov na bytové účely 4,64 mld. Sk
6. júla 2001

Za päť mesiacov tohto roka poskytla Prvá Stavebná sporiteľňa a.s. (PSS) na bytové účely celkovo 4,64 mld. Sk, čo od roku 1993 predstavuje spolu už 57,89 mld. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľa a predseda predstavenstva PSS Ján Roland Burger.

PSS schválila v danom období 13,4 tis. stavebných úverov a medziúverov v celkovom objeme 2,88 mld. Sk, za šesť mesiacov tohto roka sa počet úverov a medziúverov zvýšil na 16,8 tis. v objeme 3,672 mld. Sk, pričom medziúvery predstavovali 3,344 mld. Sk. V rokoch 1994 až 2001 smerovalo na 141 tis. úverov a medziúverov 35,32 mld. Sk, pričom medziúvery sa na tomto objeme podieľali 33,8 mld. Sk.

Na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu sa použilo už 16,494 mld. Sk, za päť mesiacov tohto roka to bolo 1,219 mld. Sk. K 31. máju spravovala sporiteľňa 744 879 zmlúv a evidovala 690 488 sporiteľov. Vklady klientov dosiahli 29,7 mld. Sk. Za päť mesiacov pribudlo 92 399 nových zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 16,96 mld. Sk, pričom za šesť mesiacov získala sporiteľňa 114 559 nových klientov.

Na objeme cieľových súm zmlúv o stavebnom sporením spravovaných k 31. máju mala PSS 78,9-percentný podiel, VÚB Wüstenrot podiel 15,3 % a ČSOB Stavebná sporiteľňa 5,7 %. Podiel PSS na objeme cieľových súm zmlúv uzatvorených za prvých päť mesiacov tohto roka predstavoval 69,6 %, VÚB Wüstenrot mala 17,1 percentný podiel a ČSOB Stavebná sporiteľňa podiel 13,3 %.

Člen predstavenstva PSS Herbert G. Pfeiffer zdôraznil, že priateľskí sporitelia vytvárajú až 45 % objemu fondu stavebného sporenia. V prípade zrušenia priateľských sporiteľov by sa o polovicu skrátila doba návratnosti úverov. Zároveň by sa výrazne predĺžila čakacia doba na úvery, keďže vo fonde stavebného sporenia by bolo podstatne menej prostriedkov. Fond pomáha podľa jeho slov napĺňať štátna prémia, keďže na 1 mld. Sk vyplatenú vo forme štátnej prémie stavebným sporiteľom sa podľa PSS viaže 9,8 mld. Sk vkladov sporiteľov, úrokov a stavebných úverov, ktoré sa dostanú do bytovej výstavby. Uvedený objem finančných prostriedkov stabilizuje a vytvorí ročne 40 tisíc pracovných miest. Prínos pre štátny rozpočet formou dane z pridanej hodnoty, dane z príjmu, zákonného poistenia a úspory na sociálnych výdavkoch predstavuje 6,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS