ČLÁNOK
PSS poskytla do júla úvery na bytové účely za 6,86 mld. Sk
5. septembra 2001

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) schválila do konca júla viac ako 20 tis. stavebných úverov a medziúverov v objeme 4,456 mld. Sk. Od roku 1994 sa tak poskytnutá suma vyšplhala na celkových 36,898 mld. Sk. Na bytové účely poskytla sporiteľňa za sedem mesiacov 6,864 mld. Sk, pričom od roku 1993 ich schválila za viac ako 60,145 mld. Sk. Informoval o tom predseda predstavenstva PSS Ján Burger.

„Na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu klienti sporiteľne predčasne použili 1,670 mld. Sk,“ povedal Burger. Sporiteľňa pritom do konca júla uzatvorila viac ako 128 tis. nových zmlúv o stavebnom sporení pri celkovom objeme cieľových súm 23,87 mld. Sk. PSS tak evidovala viac ako 705,2 tis. sporiteľov, keď vklady klientov predstavovali 29 mld. Sk. V cieľových sumách všetkých nepridelených zmlúv je súčasný podiel sporiteľne na trhu podľa Burgera 77 %.

PSS dosiahla v prvom polroku zisk 570,2 mil. Sk a bilančná suma banky predstavovala 40,062 mld. Sk. Hodnota aktív počas druhého štvrťroka klesla takmer o 10 %. Sporiteľňa počas prvých šiestich mesiacov vytvorila 177,6 mil. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustila 94,9 mil. Sk.

Sporiteľňa ku koncu júna evidovala 24,189 mld. Sk poskytnutých úverov, z toho 152,4 mil. Sk predstavovali klasifikované pohľadávky. V prvom polroku uzavrela 114 tisíc zmlúv s objemom cieľových súm 21,1 mld. Sk. Schválila pritom viac ako 16 tis. úverov a medziúverov v objeme 3,67 mld. Sk. Za päť mesiacov tohto roka poskytla na bytové účely 4,64 mld. Sk, čo od roku 1993 predstavuje spolu 57,89 mld. Sk.

V tomto roku plánuje sporiteľňa uzatvoriť 264 440 zmlúv o stavebnom sporení, objem cieľových súm by mal predstavovať 47,66 mld. Sk. Vklady stavebných sporiteľov by počas roka mali stúpnuť o 10 mld. Sk. Sporiteľňa plánuje v tomto roku prideliť 42,7 tis. stavebných úverov. Kumulatívne od začiatku pôsobenia v roku 1992 by mali finančné investície na podporu bytovej výstavby dosiahnuť približne 65 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS