ČLÁNOK
PSS plánuje vydať päťročné dlhopisy v objeme 1 miliardy Sk
16. októbra 2007

PSS plánuje vydať päťročné dlhopisy v objeme 1 miliardy SkDlhopisy budú úročené úrokovou sadzbou 4,90 % p.a. a výnosy bude spoločnosť vyplácať ročne
 


Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. plánuje vydať emisiu dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou v celkovom objeme 1 mld. Sk, pričom môže ísť aj o jeden dlhopis. Menovitá hodnota každého cenného papiera je 2 mil. Sk v počte 500 kusov. Sporiteľňa ich začne vydávať 24. októbra tohto roka, pričom predpokladanú lehotu vydávania stanovila na jeden deň. Dlhopisy budú úročené úrokovou sadzbou 4,90 % p.a. a výnosy bude spoločnosť vyplácať ročne. Splatnosť menovitej hodnoty cenných papierov je 24. októbra 2012. Vyplýva to z informácií zverejnených PSS.


Emisný kurz dlhopisu sa predpokladá na úrovni 100 %. Účelom použitia prostriedkov je financovanie úverov na bývanie poskytovaných fyzickým osobám a zabezpečených prevažne záložným právom k nehnuteľnostiam. Dlhopisy bude banka emitovať vo forme na doručiteľa a v zaknihovanej podobe, pričom nebudú vydávané na základe verejnej ponuky a ponúkne ich vopred známym investorom na území SR. PSS podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave o prijatie dlhopisov na jej kótovaný paralelný trh. Emisiu banka schválila na riadnom valnom zhromaždení 13. júna tohto roka.


PSS vznikla 16. novembra 1992. Slovenská sporiteľňa, a.s. vlastní v PSS 9,98 % akcií, 25,02-percentný podiel v stavebnej sporiteľni má jej materská Erste Bank. Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúsky Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H. majú zhodne po 32,5 % akcií.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS