ČLÁNOK




PSS očakáva za rok 2001 zisk po zdanení približne 800 mil. Sk
24. januára 2002

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) predpokladá, že minulý rok uzavrie so ziskom po zdanení okolo 800 mil. Sk. Bilančná suma spoločnosti predstavuje 42,7 mld. Sk. Ako povedali predstavitelia PSS, pod stagnáciu výsledkov a najmä bilančnej sumy sa podpísal najmä výpadok stavebných sporiteľov, ktorí skončili šesťročný cyklus sporenia začatý v roku 1996, ktorý bol pre sporiteľňu „silným rokom“ v príleve nových klientov.

Ako informoval člen predstavenstva PSS Herbert G. Pfeiffer, stavebná sporiteľňa plánuje v tomto roku poskytnúť na bytové účely celkovo približne 12,4 mld. Sk. Z toho na úveroch a medziúveroch by sa malo vyplatiť 9 mld. Sk. Oba údaje sú približne na úrovniach predchádzajúceho roka.

PSS sa rozhodla vyčleniť na bytovú výstavbu v rámci špeciálnej akcie 1 mld. Sk, ktorú plánuje poskytnúť v priebehu februára. Na získanie medziúveru bude pritom žiadateľovi stačiť vklad v objeme 25 % cieľovej sumy a nie 50 %, ako tomu bolo doteraz. Úroková sadzba bude 8,5 % p.a. Výška prostriedkov bude obmedzená na 200 tis. Sk na osobu, respektíve na 400 tis. Sk na manželský pár a objekt. PSS tak bude schopná poskytnúť 5000 možností financovania.

H. Pfeiffer sa vyjadril aj k zníženiu štátnej prémie zo 4500 Sk na 4000 Sk prostredníctvom zákona o štátnom rozpočte, ktorý parlament schválil v závere minulého roka. Podľa jeho slov ministerstvo financií nepodporuje zvyšovanie úspor obyvateľstva. „Rentabilita stavebného sporenia sa pre klienta nezmení. V súčasnosti mu však stačí nasporiť 16 000 Sk, aby získal štátnu prémiu 4000 Sk, predtým potreboval 18 000 Sk na získanie 4500 Sk. Systém stavebného sporenia tak získa menej prostriedkov, ktoré by mohli smerovať na financovanie bytovej výstavby,“ dodal. Štát, ktorý chce ušetriť, by podľa neho nemal spolu so štátnou prémiou znižovať aj výšku vymeriavacieho základu, ale naopak, vymeriavací základ by mal vzrásť.

V minulom roku poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) na bytové účely celkovo 12,748 mld. Sk. Od roku 1993 dosiahol objem poskytnutých prostriedkov už takmer 66 mld. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ PSS Ján Roland Burger.

V roku 2001 uzavrela poisťovňa 295 525 nových zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 58,43 mld. Sk. Priemerná cieľová suma predstavovala 197,7 tis. Sk. Stavebná sporiteľňa schválila v uplynulom roku 36,6 tis. stavebných úverov a medziúverov v objeme 9 mld. Sk. Na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu sa predčasne použili nasporené prostriedky v objeme 2,568 mld. Sk z 51 tis. zmlúv o stavebnom sporení.

Ku koncu minulého roka PSS spravovala 862 734 zmlúv klientov. Evidovala 788 573 sporiteľov a vklady klientov dosiahli 30,7 mld. Sk. Za uplynulé deväťročné obdobie pôsobenia PSS na trhu schválila sporiteľňa takmer 164 tis. úverov a medziúverov na podporu bývania v celkovej sume takmer 41,5 mld. Sk. Na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu investovali klienti PSS doteraz vyše 17,8 mld. Sk, pričom na tento účel použili nasporené prostriedky z viac ako 457 tis. zmlúv o stavebnom sporení.

Na objeme cieľových súm zmlúv o stavebnom sporení spravovaných k ultimu minulého roka sa PSS podieľala 75,9 %, podiel stavebnej sporiteľne VÚB Wüstenrot dosiahol 15,4 % a podiel ČSOB stavebnej sporiteľne 8,7 %. Podiel PSS na objeme cieľových súm zmlúv o stavebnom sporení uzavretých od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 predstavoval 68 %, VÚB Wüstenrot sa na tomto objeme podieľala 17,8 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 14,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS