ČLÁNOK
Prvých šesť mesiacov tohto roka uzavrel Chemolak, a.s., Smolenice s hrubým ziskom 65,2 mil. Sk
20. augusta 1998

Predstavuje to takmer tú istú úroveň zisku ako v rovnakom období minulého roka, kedy spoločnosť vykázala hrubý zisk 67,2 mil. Sk. Ako vyplynulo z informácií, ktoré zverejnila spoločnosť prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, prevádzkový hospodársky výsledok v objeme 70,333 mil. Sk bol kompenzovaný stratou z finančných operácii vo výške 5,183 mil. Sk. Tržby spoločnosti za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli za spomenuté obdobie 704,708 mil. Sk. Cudzie zdroje sa na majetku podieľajú 48 percentami, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje 853,055 mil. Sk. Výška bankových úverov dosiahla 486,376 mil. Sk a úverové zaťaženie tak pri vlastnom imaní 876,723 mil. Sk dosiahlo 55 %. Krátkodobé záväzky boli ku koncu júna 366,679 mil. Sk. Pohľadávky spoločnosti sú tvorené len krátkodobými vo výške 590,780 mil. Sk. Chemolak sa dlhodobo dobrými výsledkami zaraďuje medzi najkvalitnejšie emisie na slovenskom kapitálovom trhu. Je proexportne orientovaná a každoročne zvyšuje objem vývozu. Zámer na rok 1998 ráta až 769 mil. Sk pri celkovom objeme predaja 1,635 mld. Sk. Teritoriálne tvorí Česká republika najväčšie odbytisko. Najväčšími odberateľmi sú dcérske spoločnosti Triton, s.r.o., Bratislava, Chemolak-Moravia, s.r.o., Zlín, Chemolak – Bohemia, s.r.o., Liberec. Medzi ďalších odberateľov patria Ukrajina, Poľsko, Rusko, Maďarsko a Uzbekistan. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby (66,4%), laky (11,3%) a riedidlá (12,1%). Chemolak a.s. sa chce orientovať na ponuku náterových látok a náterových systémov na výrobu s ekologickým pozadím a zvýšiť objem predaja vodou riediteľných systémov, polyuretánových a epoxidových náterových látok, vodou rozpustných a práškových náterových látok. Podľa informácii z novembra minulého roka sa Istrofin, .a.s. podieľal na majetku spoločnosti 25,88 %, Druhá strategická, a.s., vlastnila 19,87 %, Prvej strategickej patrilo 9,96 % podiel a VÚB, a.s., vlastnila 6,70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS