ČLÁNOK
“ Prvý odsúdený „“napalovac““ na Slovensku
13. marca 2003

Dna 24. januára 2003 bol na základe trestného rozkazu okresného súdu vo Zvolene uznaný vinným mladistvý Pavel C. zo Zvolena, ktorý sa dopustil trestných cinov neoprávneného podnikania podla paragrafu 118 ods. 1 Tr. zákona a trestného cinu porušovania autorského práva podla paragrafu 152, ods. 1 Tr. zákona. Ide tak o prvý prípad, kedy bol na Slovensku odsúdený clovek, ktorý nelegálne napaloval CD nosice a diskety s obsahom pocítacových programov, pocítacových hier, a filmových a hudobných diel rôzneho druhu a žánru a predával ich prostredníctvom internetu.

Mladistvý Pavol C. bol uznaný vinným na základe výsledkov vyšetrovania orgánov cinných v trestnom konaní, ktoré preukázalo, že v sledovanom období marec 2000 až 29. jún 2001, ako súkromná osoba nedisponujúca príslušným oprávnením ponúkal napalovanie CD nosicov a PC diskiet s programami rôzneho druhu. V uvedenom období na základe objednávok záujemcov z územia celej SR odpredával na dobierku za vopred dohodnutú sumu CD nosice a PC diskety, ktoré predtým sám na vlastnom zariadení napálil, cím získal financnú ciastku vo výške 188.364,- Sk. Za túto cinnost bol Pavol C. odsúdený na úhrnný trest odnatia slobody v trvaní jeden rok, výkon ktorého sa mu podmienecne odkladá na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároven mu bol udelený trest prepadnutia veci, a to pocítaca a príslušenstva, ktoré používal na napalovanie CD nosicov.

„Problematika softvérového pirátstva je na Slovensku aktuálnou témou a zároven celospolocenským a ekonomickým problémom. Z tohto pohladu je existencia prvého konkrétneho prípadu odsúdenia „internetového piráta“ za takéto aktivity pozitívnym krokom, ktorý jasne ukazuje, že softvérové pirátstvo nie je vec, ktorá bude v našej krajine tolerovaná,“ povedal Roman Karabelli, tlacový hovorca BSA v SR. „Je potrebné si uvedomit, že každé nelegálne kopírovanie softvéru je porušením autorského práva jeho výrobcu, a to nielen v prípade firiem a podnikatelov,“ dodal p. Karabelli.

V súcasnosti monitoruje BSA 18 dalších prípadov jednotlivcov a skupín, ktorí nelegálne kopírujú a distribuujú CD nosice na území celého Slovenska. Okrem toho BSA sleduje 27 prípadov nelegálnej inštalácie pocítacových programov u predajcov pocítacov a 17 firiem s podozrením na nelegálne používanie softvérových produktov, z ktorých tri prípady sú už predmetom detailného vyšetrovania. V celkovom súhrne za rok 2002 bolo pritom monitorovaných 34 prípadov nelegálnej inštalácie pocítacových programov u predajcov pocítacov, 52 prípadov firiem s podozrením na nelegálne používanie softvéru a 12 prípadov jednotlivcov a skupín ponúkajúcich nelegálne kopírované CD.

Business Software Alliance (BSA) je vedúcou organizáciou zameranou na podporu bezpecného a legálneho on-line sveta, ktorá zastupuje vedúce softvérové a internetové spolocnosti z celého sveta v komunikácii s vládnymi inštitúciami a zákazníkmi na jednotlivých trhoch. Jej clenovia patria do skupiny najrýchlejšie rastúcich spolocností na svete. BSA sa zasadzuje za ochranu autorských práv prináležiacich výrobcom programov, informuje o možných rizikách spojených s nelegálnym používaním softvéru a bojuje proti nelegálnej výrobe, distribúcii a používaniu softvéru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS