ČLÁNOK


,

Prvý garantovaný produkt na Slovensku spojený s jednorazovo plateným poistným
19. mája 2003

V súcasnosti mnohých potenciálnych investorov odrádza od investovania na kapitálových trhoch fakt, že ich výnos môže byt urcité obdobie v záporných císlach. Pre spomínaných investorov, ktorí sa chcú vyhnút poklesu hodnoty svojho majetku, predstavujú možnú alternatívu tzv. garantované produkty.

Investori v nich majú možnost využívat všetky výhody, ktoré prináša investovanie napríklad do európskych ci amerických akcií a dlhopisov, ale bez podstúpenia obvyklého rizika straty spôsobeného poklesom cien na svetových financných trhoch. Štrukturované produkty s kapitálovou garanciou sa v posledných rokoch tešia zvýšenému záujmu investorov v USA a v západnej Európe.

Spolocnost SFM Group v spolupráci s R+V Poistovnou preto pripravila pre slovenských investorov absolútnu novinku – Investicné životné poistenie GARANT s jednorázovo plateným poistným. Vdaka GARANTu budú mat teda možnost takejto investície i slovenskí investori. SFM Group tak potvrdila svoje kvality a schopnosti ako „product engineer“. Jedinecnost tohto investicného produktu spojeného s poistením spocíva v tom, že klienti majú po uplynutí 8 rocnej poistnej doby garanciu získania 100 % investovanej ciastky v EUR zníženej o pociatocné vstupné poplatky. V prípade pozitívneho vývoja hodnoty investicného portfólia zloženého z fondov World Investment Opportunities Funds SICAV (WIOF) získajú okrem investovanej ciastky aj 60 % podiel na zhodnotení tohto investicného portfólia.

Garant je investicné životné poistenie s jednorázovo plateným poistným, ktoré sa uzatvára na dobu ôsmych rokov. Pocas tohto obdobia je poistenec krytý životným poistením na poistnú sumu 50 000 Sk. Okrem toho, ako už bolo spomenuté, budú klienti prostredníctvom GARANTu investovat do investicného portfólia zloženého z fondov World Investment Opportunities Funds SICAV („WIOF).

V porfóliu tvoria svetové akcie približne 50 % (2/3 európske akcie a 1/3 akcie USA) a svetové dlhopisy 50 % (2/3 dlhopisy USD a 1/3 dlhopisy v EUR) .


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS