ČLÁNOK
Prvé úhrady z výnosov za akcie SPP možno už koncom apríla
22. marca 2002

Prvé úhrady z výnosov za predaj akcií Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) by mohli byť uvoľnené už koncom apríla. Podmienkou úhrady všetkých položiek je však schválenie návrhu na rozdelenie výnosov z privatizácie SPP vládou a následne aj súhlas parlamentu so zmenou rozpočtu FNM. Rozpočet fondu je totiž potrebné aktualizovať v súvislosti s presnou sumou, ktorá bude zinkasovaná za predaj SPP.

Podľa prezidenta Fondu národného majetku SR (FNM) Jozefa Kojdu by spoločný návrh na rozdelenie príjmov z SPP mali spoločne po konzultáciách predložiť fond a ministerstvá privatizácie a financií vláde už posledný marcový alebo prvý aprílový týždeň.

Ako ďalej novinárom povedal Jozef Kojda, pôvodne rozpočet fondu počítal so sumou 100 až 120 mld. Sk za 49 % akcií SPP. Za minoritu v plynárňach konzorcium investorov zaplatí 130 mld. Sk.

V rozpočte fondu na tento rok teda bude potrebné upraviť príjmovú časť z pôvodne plánovanej sumy 119,946 mld. Sk na 169,9 mld. Sk. Plánované výdavky klesnú z 208,719 mld. Sk na 169,9 mld. Sk. Klesnúť by teda mala aj výška schválených výdavkov, o použití ktorých rozhoduje vláda, a to z plánovaných 179,7 mld. Sk na 144,540 mld. Sk.

Podľa návrhu FNM by malo byť z príjmov za predaj minoritného balíka akcií SPP priamo na splatenie štátneho dlhu vyčlenených 19,667 mld. Sk. Na spätné odkúpenie štátnych dlhopisov vo vlastníctve VÚB by sa malo použiť 9,1 mld. Sk a na realizácie štátnych záruk za roky 2001 a 2002 spolu 5,1 mld. Sk. Na krytie istiny štátneho dlhu z roku 2001 by sa malo použiť 3 mld. Sk.

Najväčšia položka z príjmov z privatizácie akcií SPP vo výške 65 mld. Sk bude vyčlenená na reformu sociálneho poistenia. Na riešenie záväzkov zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní sa predbežne počíta so sumou 3,685 mld. Sk. Na riešenie starých dlhov vo vzťahu k výkonom vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu, ďalej pre Sociálnu poisťovňu a pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu by sa malo použiť celkom 4,4 mld. Sk.

Vyše 4 mld. Sk by mali dostať aj obce a mestá ako refundáciu za vybudovanie plynárenských zariadení, ktoré boli prevedené do správy SPP. Takmer 3 mld. Sk bude musieť FNM použiť na odkúpenie akcií Slovenských elektrární a Paroplynového cyklu. Fond bude potrebovať aj 5 mld. Sk na splatenie záväzkov voči bankám. Na odmenu pre privatizačného poradcu pri predaji plynárenských akcií je predbežne vyčlenených 800 mil. Sk. Jednou z prvých položiek, ktorú bude potrebné uhradiť, je 689 mil. Sk na riešenie cenových rozdielov pri dodávkach tepla a teplej vody bytovým družstvám za roky 1997 a 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS