ČLÁNOK
Prvé narodeniny alebo parte pre nepočaté dieťa
17. augusta 2001

Niekedy netreba vymýšľať bycikel, ale stačia príklady zo zahraničia. Burza cenných papierov v Bratislave(BCPB) si všimla, že vo Frankfurte vznikol Neue Markt, v Paríži Neue Marché, v USA pre zmenu NASDAQ. Príklady sú inšpirujúce a preto ich treba napodobňovať. Juraj Lazový, ktorý sa snažil presadiť na burze prieniesť nové vetry, ohlásil že v Bratislava vznike nový trh.

Podľa generálneho tajomníka BCPB pokiaľ Slovensko nebude schopné zabezpečiť financovanie šikovných ľudí, ktorí majú dobré nápady a vedia ich uskutočniť, tak odídu. Spoliehať sa na to, že nás uživia iba zahraniční strategickí investori nemôže byť jediná cesta prosperity pre tento štát.

Burza cenných papierov v Bratislave a hráči na nej niekoľko razy apelovali na vládu, aby pri privatizácii prirodzených, či neprirodzených monopolov umiestnila ich akcie na verejnom trhu. Jeden z niekdajších prezidentov bánk na rokovaní vlády o akciách bánk povedal, že predávať ich na kapitálovom trhu, znamená to dať ich do rúk neadresných majiteľov, a podľa neho mafiánom. Predaj veľkého balíka je vždy adresný. Zabezpečujú ho konkrétni ľudia. Pri anonymnom trhu sa nedá konkrétne určiť komu patrí všimné.

Burza cenných papierov v Bratislave napriek neochote mocných vyhovieť ich snahám, sa snažila niečo urobiť. Nový trh bol určený predovšetkým spoločnostiam z oblastí informačných technológií, telekomunikácií, internetového biznisu, médií a oblasti biotechnológie. V širšom význame je tento trh otvorený každej firme na Slovensku, ktorá má dobrý podnikateľský zámer, perspektívu rozvoja a potrebuje cudzie finančné zdroje.

Nový trh je otvorený pre všetky spoločnosti bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia. Požiadavky na výšku základného imania a obdobie existencie spoločnosti nie sú náročné. Najväčší dôraz bude burza kládla na kvalitu, rozsah a včasnosť predkladania informácií o emitentovi a emisii, ktoré môžu mať vplyv na vývoj kurzu cenného papiera. Burza na základe informácií získaných od emitenta zabezpečí dostatočnú a včasnú informovanosť potenciálnych investorov. V tom je hlavná úloha burzy a kapitálového trhu.

Nový trh existuje zatiaľ len na papieri. Slovenské spoločnosti zatiaľ neprejavujú záujem o to, aby uviedli svoje akcie na trhu. Trh vznikne až vtedy keď niekto pocíti potrebu, aby naň vstúpil. Nebude to určite vtedy, keď niekto pocíti vytvoriť pravidlá pre trh a nebude mať na ňom s čím obchodovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS