ČLÁNOK
Prvá výpoveď úradníka na nátlak dozoru vo Švajčiarsku
19. novembra 2001

Federal Bank Commision (FBC) Švajčiarska oznámila, že pred niekoľkými mesiacmi požiadala Bank Leumi le-Israel, druhú najväčšiu banku v Izraeli, aby prepustila šéfa švajčiarskeho oddelenia, ktorý porušil zákona proti praniu špinavých peňazí. Dôvodom jeho odvolania je to, že pri otváraní účtu peruánskej tajnej služby neoveril pôvod peňazí jej šéfa Montesinosa.

Je to prvý prípad keď bol bankár prepustený na základe príkazu FBC. Ako oznámila komisia na príklade Montesinosa sa dá presvedčiť, že mechanizmus boja s nelegálne nadobudnutými peniazmu je v Švajčiarsku dosť efektívny.

V novembri minulého roku vláda Švajčiarska rozhodla, že zmrazí účty Montesinosa s viac ako 114 mil. USD. Počas desiatich rokov keď viedol tajnú službu v peru, podporoval režim bývalého prezidenta, avšak existujú mnohé dôkazy o tom, že jeho činnosť napomáhala podpore a korupcii v armáde, súdnictve a medzi poslancami parlamentu.

Montesinos po páde režimu utiekol z krajiny. V júni ho zadlžali vo Venezuele. Po tom ako boli zmrazené účty Montesinosa, FBC začala vyšterovanie, ktorého cieľom bolo zistiť prípadné porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Podľa nich všetky finančné inštitúcie musia identifikovať klienta kvôli tomu, aby sa dalo zistiť či peniaze na účte nezískal nelegálnou cestou.

Komisia tvrdí, že našla „podstatné nedostatky pri poskytovaní bankových služieb Bank Leumi Istrael“ pri zisťovaní zdrojov finančných prostriedkov, ktoré sa používali pri podozrivých operáciách. V správa FBC konštatuje: „V prípade s Montenisosom, banka neurobila nevyhnutnú kontrolu. Bez ohľadu na to, že na účtoch boli umiestnené značné sumy peňazí a existovali informácie o tom, že Montesinos má do činenia s obchodom so zbraňami, banka neurobila potrebné vyšetrovanie.“ FBC zistila, že na základe informácií od jedného klienta materskej banky v Izraeli, šéf filiálky banky v Švajčiarsku dal osobne príkaz na to, aby Montesinosovi otvorili účet. Komisia konštatovala, že šéf pobočky nezodpovedá požiadavkám vedúceho manažéra švajčiarskej banky a nariadila, aby bol urýchlene odvolaný z funkcie.

Komisia dokončila vyšterovanie prípadu koncom augusta tohto roku a manažér bol odvolaný z funkcie v polovici septembra tohto roku. Jeho meno FBC nespomína, avšak v bankových kruhoch sa vie o koho ide. Komisia neoznámila, že prečo sa informácie o tomto incidente objavili len uplynulý týždeň. Vyšetrovanie sa týkalo piatich bánk, na ktorých účtoch bolo 114 mil. USD. Okrem Bank Leumi, na účte ktorej bolo 15% zo 114 mil. USD to boli také banky ako Fibi Bank Switzerland, Banque CAI (Suisse) , UBS a Bank Leu. Voči týmto bankám komisia neuplatnila žiadne opatrenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS