ČLÁNOK
Prvá tranža EFSAL úveru príde na Slovensko v auguste
2. mája 2001

Definitívna výška úveru EFSAL, ktorú poskytne Svetová banka (SB) Slovensku by mala predstavovať 200 mil. EUR. Pôžička by mala na Slovensko doraziť v troch tranžiach v hodnote 60, 70 a 70 mil. EUR, pričom prvá z nich sa očakáva už v auguste a ďalšie dve v polročných intervaloch.

Úver so 14-ročnou splatnosťou a 5-ročným odkladom splátky istiny by malo Slovensko čerpať za trhovú medzibankovú úrokovú sadzbu LIBOR na euro zvýšenú o 30 bodov. Na minulotýždňových rokovaniach vo Washingtone sa na tom dohodli zástupcovia Národnej banky Slovenska (NBS), Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR s predstaviteľmi Svetovej banky. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval štátny tajomník rezortu financií Viliam Vaškovič, ktorý slovenskú delegáciu v sídle SB viedol. Aktuálna ročná sadzba LIBOR na euro predstavuje 4,691 % p.a.

Podľa slov V. Vaškoviča sú s poskytnutím každej z úverových tranží spojené podmienky, ktoré treba splniť. Vo všeobecnosti sa dotýkajú zlepšenia kvality bankového sektora na Slovensku reprezentovaného najmä ukončením reštrukturalizácie a privatizáciou bánk. „Podmienky na poskytnutie prvej tranže EFSAL úveru sme už splnili, keďže sa dotýkali ukončenia predprivatizačnej reštrukturalizácie bánk, ukončenia privatizácie Slovenskej sporiteľne a vyhlásením tendra na privatizáciu Všeobecnej úverovej banky a Investičnej a rozvojovej banky,“ povedal V. Vaškovič.

Pôvodne sa v súvislosti s úverom EFSAL, ktorý by mal slúžiť na pokrytie nákladov finančnej reštrukturalizácie na Slovensku, spomínala čiastka 300 mil. USD. Podľa Vaškoviča je dohodnutý objem 200 mil. EUR optimálny vzhľadom na možné kurzové riziko a sterilizačné náklady, ktoré nesie NBS.

Dôležitý balík podmienok, ktoré treba splniť na získanie ďalších dvoch tranží úveru súvisí s legislatívnym rámcom. Medzi najvýznamnejšie podľa Vaškoviča patrí skvalitnenie a rozvoj bankového dohľadu, systému zákonnej ochrany vkladov, zdokonalenie zákona o bankách a záložného práva. Dôležitým predpokladom je tiež prechod bánk na medzinárodné účtovné štandardy, ako aj jednoznačnejšie vymedzenie zodpovednosti audítorov v prípade zámerného skreslenia hospodárskych výsledkov banky a sprísnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov bánk za ich hospodárenie.

Vedenie SB by malo poskytnutie úveru Slovensku odsúhlasiť 19. júna ako súčasť stratégie pomoci krajiny CAS (Country Assistence Strategy).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS