ČLÁNOK
Prvá stavebná sporiteľňa hospodárila ku koncu júna so ziskom 570 mil. Sk
31. júla 2001

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) dosiahla v prvom polroku zisk 570,2 mil. Sk, bilančná suma banky predstavovala 40,062 mld. Sk. Hodnota aktív tak počas druhého štvrťroka klesla takmer o 10 %. Sporiteľňa počas prvých šiestich mesiacov vytvorila 177,6 mil. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustila 94,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených sporiteľňou.

PSS ku koncu júna evidovala 24,189 mld. Sk poskytnutých úverov, z toho 152,4 mil. Sk predstavovali klasifikované pohľadávky. Banka držala 2,282 mld. Sk na účtoch v iných komerčných bankách a takmer 936 mil. Sk na účtoch v centrálnej banke a šekových poštových účtoch. Do štátnych pokladničných poukážok a podobných krátkodobých dlhopisov investovala 4,019 mld. Sk, v ostatných investičných cenných papieroch mala 6,166 mld. Sk.

Viac ako 74 % zdrojov banky ku koncu júna predstavovali záväzky voči klientom, ktoré boli vo výške 29,801 mld. Sk. Banka evidovala rezervy vo výške 6,753 mld. Sk. Banka počas druhého kvartála zvýšila základné imanie o 400 mil. Sk na 2 mld. Sk.

PSS uzavrela v prvom polroku 114 tisíc zmlúv s objemom cieľových súm 21,1 mld. Sk. Schválila pritom viac ako 16 tis. úverov a medziúverov v objeme 3,67 mld. Sk. Za päť mesiacov tohto roka poskytla na bytové účely 4,64 mld. Sk, čo od roku 1993 predstavuje spolu 57,89 mld. Sk.

V tomto roku plánuje sporiteľňa uzatvoriť 264 440 zmlúv o stavebnom sporení, objem cieľových súm by mal predstavovať 47,66 mld. Sk. Vklady stavebných sporiteľov by počas roka mali stúpnuť o 10 mld. Sk. Sporiteľňa plánuje v tomto roku prideliť 42,7 tis. stavebných úverov. Kumulatívne od začiatku pôsobenia v roku 1992 by mali finančné investície na podporu bytovej výstavby dosiahnuť približne 65 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS