ČLÁNOK
Prvá schôdza veritelov Horizontu najskôr v septembri
16. mája 2003

Prvú schôdzu veritelov spolocnosti Horizont Slovakia, a.s. možno ocakávat v septembri tohto roka. Odhad termínu prvej schôdze zverejnil hovorca Krajského súdu Košice Juraj Sopoliga na základe poctu zapísaných prihlášok veritelov tejto skrachovanej nebankovej spolocnosti. Po zaregistrovaní 46 400 prihlášok veritelov zostáva súdu zapísat posledných 100 prihlášok veritelov Horizontu. Podobná situácia je aj u dalšej zo skrachovaných nebankových subjektov. Ide o firmu AGW, s.r.o., v ktorej stihli zaevidovat 11 600 prihlášok a nezapísaných ostáva 2 500 z nich.

Za nemožné považuje Sopoliga odhadnút termín prvej schôdze veritelov v prípade konkurzu na BMG Invest, s.r.o. V tomto prípade je totiž zapísaných 63 920 prihlášok ale na zápis caká ešte 50 788 prihlášok veritelov.

Na všetky tri velké nebankové subjekty vyhlásil konkurz Krajský súd v Košiciach. Konkurz na Horizont Slovakia vyhlásil súd 28. mája minulého roka a v case vyhlásenia konkurzu mala táto firma po lehote splatnosti viac ako 1,34 mld. Sk záväzkov. Na firmu BMG Invest bol konkurz vyhlásený 3. septembra 2002. Spolocnost BMG mala záväzky vo výške viac ako 12,5 mld. Sk. Konkurz na spolocnost AGW vyhlásil košický krajský súd 20. decembra 2002 a drobným veritelom dlží AGW okolo 2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS