ČLÁNOK
Prvá ponuka na predaj pohľadávok SK zatiaľ úspešná
9. januára 2001

Prvá ponuka na predaj pohľadávok z portfólia Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SK) sa stretla s pomerne výrazným záujmom. Agentúra vo verejnej obchodnej súťaži ponúkla celkovo 14 pohľadávok, z toho osem voči slovenským, štyri voči českým a dve voči ruským dlžníkom. Po zverejnení súťaže však jeden z dlžníkov so sídlom v SR svoj záväzok v plnej výške uhradil. O zvyšných trinásť pohľadávok prejavilo záujem 19 subjektov. Niektorí záujemcovia však prejavili záujem o viaceré z ponúkaných pohľadávok, celkový počet jednotlivých záujmov tak predstavoval 46. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Pavol Szemzö, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa SK. Mená a sídla záujemcov však odmietol špecifikovať vzhľadom na to, že sú predmetom obchodného tajomstva.

Pri pohľadávkach voči siedmim slovenským dlžníkom eviduje SK až 28 prejavených záujmov. V priemere teda na jednu pohľadávku pripadajú 4 ponuky, pričom v prípade jednej pohľadávky agentúra zaznamenala až šesťnásobný záujem. Na štyri české pohľadávky pripadlo deväť prejavených záujmov, rovnaký počet agentúra eviduje aj v prípade dvoch ruských pohľadávok. Podľa P. Szemzöa zverejní SK meno víťaza pre každú pohľadávku zvlášť v termíne do 17. apríla.

Celková nominálna pohľadávok dosahuje po prepočte podľa aktuálnych kurzov približne 3,6 mld. Sk, z toho 2,5 mld. Sk sú pohľadávky voči domácim firmám. „V prípade, že by od do dňa vyhlásenia verejnej súťaže 6. decembra 2000 do momentu postúpenia pohľadávky došlo k zmene jej hodnoty z dôvodu jej úhrady dlžníkom, vyrovnáme sa s prípadným novým veriteľom na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky,“ povedal P. Szemzö.

Agentúra pripravuje v tomto roku na predaj ďalšie tri balíky pohľadávok. Najdôležitejším z nich je „vzorový“ balík 46 pohľadávok v objeme takmer 7 mld. Sk, ktorý SK plánuje ponúknuť na medzinárodných trhoch. So zverejnením inzerátu SK ráta na konci januára, vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže je naplánované na 4. apríla 2001. Tento projekt realizuje agentúra v spolupráci s Barents Group, špecializovanou konzultačnou divíziou zo skupiny medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG. Podľa P. Szemzöa by mal výber pohľadávok reprezentovať portfólio agentúry, aby poskytol benchmark pre ďalšie predaje. Projekt podporuje aj Svetová banka a americká organizácia USAID.

Samostatný balík budú tvoriť pohľadávky postúpené z Investičnej a rozvojovej banky (IRB). „SK prevzala kompletnú úverovú dokumentáciu od IRB k 31. decembru 2000 a v súčasnosti uskutočňuje jej analýzu, po ktorej by mal byť stanovený ďalší postup,“ povedal P. Szemzö. Podľa jeho slov agentúra z IRB prevzala celkovo 105 úverov od 52 dlžníkov v celkovom objeme takmer 5 mld. Sk. Celkový objem pohľadávok, ktorý agentúra vo verejnej obchodnej súťaži ponúkne, bude v tomto prípade závisieť od spomínanej analýzy.

V treťom balíku budú menšie pohľadávky s jednotlivou nominálnou hodnotou do 10 mil. Sk. Podľa slov P. Szemzöa sa tieto pohľadávky podieľajú na celkovom portfóliu len zhruba 7 percentami, avšak počtom tvoria takmer 60 %. Celkový objem tohto balíka bude 6 – 8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS