ČLÁNOK
Prvá penzijná vlani so ziskom približne 5 mil. Sk
21. januára 2002

Správcovská spoločnosť Prvá penzijná, a.s. (PP) dosiahla podľa predbežných údajov v minulom roku zisk po zdanení vo výške približne 5 mil. Sk, čo v porovnaní s čistým ziskom v roku 2000 predstavuje približne päťnásobné zvýšenie. „Hospodárenie podielových fondov PP skončilo taktiež so ziskom,“ uviedol riaditeľ marketingu spoločnosti Martin Tománek. Konečná výška hospodárskeho výsledku jednotlivých fondov však podľa neho bude známa až po zúčtovaní záväzkov voči podielnikom, ktoré vyplývajú zo zákona a štatútov jednotlivých fondov.

Spoločnosť spravuje tri otvorené podielové fondy, Bonus, Eurofond a Kredit, a 41 uzavretých podielových fondov. Vo svojich podielových fondoch spravuje spoločnosť majetok v objeme vyššom ako 3,5 mld. Sk. „V tomto roku už spoločnosť neplánuje zriadiť nové uzavreté podielové fondy, ale sústredíme sa na skvalitnenie existujúcich produktov,“ uviedol Tománek. Cenu podielových listov uzavretých fondov bude PP v tomto roku aktualizovať v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní vždy k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca.

Od januára tohto roka znížila spoločnosť poplatok za správu vo všetkých podielových fondoch približne na polovicu a znížila tiež vstupný poplatok z 5 % na 3 %. Podľa Tománeka tým chce spoločnosť zatraktívniť kolektívne investovanie pre obyvateľstvo aj podniky.

Za rok 2000 vyplatila správcovská spoločnosť, ktorá je zakladajúcim členom Asociácie správcovských spoločností, výnosy z 3-ročných uzavretých podielových fondov v celkovom objeme 17,7 mil. Sk. Ide o fondy, na ktoré vyplýva povinnosť vyplatiť výnos v plnej výške ich hospodárskeho výsledku. Celkový objem vkladov fondov spoločnosti ku koncu decembra 2000 predstavoval 1,264 mld. Sk, z čoho viac ako 976 mil. Sk pripadalo na vtedy len dva otvorené podielové fondy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS