ČLÁNOK
Prvá Penzijná spravovuje vyše 3,8 mld. Sk
9. júla 2002

Správcovská spoločnosť Prvá Penzijná, a. s. spravovala ku koncu júna aktíva v objeme vyššom ako 3,8 mld. Sk. Čistá hodnota majetku v 41 uzatvorených podielových fondoch pritom predstavovala 1,703 mld. Sk a v troch otvorených fondoch to bolo 2,111 mld. Sk. Otvorený podielový fond Bonus zhodnotil za polrok o 6,33 % p.a., Eurofond posilnil svoje podiely o 5,14 % p.a. a fond Kredit o 1,8 % p.a. „Oslabovanie slovenskej koruny sa prejavovalo pozitívne, nakoľko v portfóliu fondov sú akcie obchodované na českom kapitálovom trhu, dlhopisy denominované v českej a európskej mene, ako aj peňažné prostriedky uložené na termínovanom vklade v eure,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Stanislav Žofčák.

Od začiatku roka tvoria čisté predaje fondov, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, takmer 380 mil. Sk. „Čisté investície z toho predstavujú 13 mil. Sk a na zberných účtoch je deponovaných 35 mil. Sk,“ uviedol Žofčák. Cieľom je zhodnotiť spravované prostriedky o 2 až 5 % vyššie ako by dosiahli na účtoch v komerčných bankách. Počet podielnikov spoločnosti prevýšil ku koncu júna 69 tisíc.

Posledná novela zákona o kolektívnom investovaní odstránila podľa Žofčáka len niekoľko technických nedostatkov, avšak nedostatky súvisiace so správou majetku v zákone zostali. Pretrvávajú aj rôzne podmienky pre činnosť správcovských spoločností a menovanie členov štatutárnych orgánov. „Pozitívom poslednej novely je pritom prísnejšia kontrola zo strany audítorov a efektívnejšia výmena podielových listov,“ skonštatoval.

Všetky tri otvorené podielové fondy dosiahli vlani zisk, keď Eurofond skončil so ziskom 13,139 mil. Sk, Bonus dosiahol 19,267 mil. Sk a fond Kredit 114 tis. Sk. Čistá hodnota ich majetku predstavovala približne 2 mld. Sk. Za minulý rok vyplatí spoločnosť svojim podielnikom výnosy z majetku uzavretých aj otvorených fondov za takmer 78 mil. Sk.

Správcovská spoločnosť dosiahla vlani zisk 2,4 mil. Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 133 %. Na náraste zisku sa podieľal prevádzkový hospodársky výsledok v objeme 21,2 mil. Sk, pričom z finančných operácií zaznamenala Prvá Penzijná stratu 16,98 mil. Sk. Spoločnosť je členom Asociácie správcovských spoločností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS