ČLÁNOK
Prvá Penzijná so ziskom 1 mil. Sk
18. júna 2001

Správcovská spoločnosť Prvá penzijná, a.s. uzatvorila hospodárenie v minulom roku so ziskom 1 mil. Sk. Hospodárenie jej podielových fondov až na dve výnimky skončilo taktiež so ziskom. Podielové fondy správcovskej spoločnosti dosiahli pre svojich podielnikov zhodnotenie investícií v priemere o 15 %. Informovala o tom Henrieta Pešková z oddelenia marketingu spoločnosti.

Za uplynulý rok správcovská spoločnosť vyplatila výnosy z 3-ročných uzavretých podielových fondov v celkovom objeme 17,7 mil. Sk. Ide o fondy, na ktoré vyplýva povinnosť vyplatiť výnos v plnej výške ich hospodárskeho výsledku. Vo svojich 41 uzavretých a 2 otvorených podielových fondoch spravuje spoločnosť majetok v objeme viac ako 3 mld. Sk, pričom v porovnaní s rokom 1999 stúpli vklady podielnikov o 1,3 mld. Sk.

Účtovnú stratu dvoch fondov zapríčinilo nové ustanovenie zákona o kolektívnom investovaní, z ktorého vyplýva povinnosť každoročne podielnikom vyplatiť prijaté výnosy z cenných papierov a termínovaných účtov. Tieto výnosy spoločnosť vyplatí podielnikom, ktorí vlastnili podielové listy ku koncu uplynulého roku, najneskôr do konca júna.

Prvá penzijná začala rokovania s audítorskou spoločnosťou Deloitte & Touche s cieľom ocenenia svojho majetku a spravovaných podielových fondov. Spolupráca by mala pomôcť pri hľadaní potenciálneho zahraničného investora, ktorý by do Prvej penzijnej kapitálovo vstúpil.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS