ČLÁNOK


,

Pružnejší kataster nehnuteľností
30. augusta 2002

Obrátili ste sa na kataster nehnuteľností so žiadosťou o list vlastníctva, a odvtedy len čakáte a čakáte? Zrejme patríte do niektorého zo siedmich okresov (Bratislava I – IV, Trenčín, Dolný Kubín a Prešov), ktoré majú zatiaľ najväčší sklz vo vybavovaní žiadostí občanov. Napríklad na Katastrálnom úrade Bratislava II ležala ešte začiatkom júla tohto roku žiadosť spred dvoch rokov. Zákon pritom hovorí, že o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností musí úrad rozhodnúť najneskôr do 30 dní. Prax je, ako vidieť, dlhodobo iná.

Začiatkom júla bolo v 33 okresoch treba čakať dva až päť mesiacov. V piatich okresoch päť až deväť, v ďalších piatich 10 mesiacov. Vyzerá to síce, akoby sa s problémom vôbec nepohlo, ale nie je to celkom tak.

Dvojkoľajnosť odstránená

Obchodovanie s nehnuteľnosťami v SR limituje nielen (ne)solventnosť občanov či firiem, ale aj pomalosť na katastroch. Problém navyše sprevádza korupcia a klientelizmus, ktoré vyvíjajú tlak na preskupovanie poradia žiadostí. Najmä zahraniční investori tento jav vnímajú veľmi kriticky.

Z iniciatívy podpredsedu vlády Ivana Mikloša sa začalo intenzívne hľadať riešenie zložitej situácie koncom minulého roka. Úloha pripadla Centrálnej jednotke boja proti korupcii. Vznikol tím expertov, ktorý mal analyzovať príčiny zlého stavu a navrhnúť systémové opatrenia na zlepšenie činnosti katastra nehnuteľností.

Ukázalo sa, že značne negatívne sa na činnosti katastrov prejavila dvojkoľajnosť riadenia. V roku 1996 boli totiž pracoviská katastrov odčlenené od Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ten ich však naďalej metodicky riadil) a začlenené pod krajské a okresné úrady, čo len zvýšilo netransparentnosť. Ako je známe, parlament schválil novelu zákona o katastri nehnuteľností, ktorý dvojkoľajnosť odstránil.

Finančná injekcia pomohla

O probléme rokoval viackrát vládny kabinet. Podrobne sa hovorilo aj o reforme financovania, ktorá by mala zabezpečiť, aby katastrálne úrady mali dostatok prostriedkov na svoju činnosť a ich zamestnanci boli aj dostatočne motivovaní. Reforma je však dlhodobou záležitosťou. Vybavenie nahromadených žiadostí už bolo natoľko naliehavé, že vláda pristúpila aj k nesystémovému kroku.

V marci na odstránenie najväčších sklzov vyčlenila 19 miliónov korún. Aj vďaka tomu sa počet nevybavených žiadostí po zákonnej lehote znížil za posledné tri mesiace z 33 319 na 22 378, teda zhruba o tretinu, čo je naozaj sľubné tempo.

Finančná injekcia katastrálnym úradom prospela. Mnohé boli totiž natoľko poddimenzované, že nemali ani na nákup toneru a obálok, čo znemožňovalo expedíciu listov vlastníctva. Samozrejme, nebolo ani čím zaplatiť prípadné nadčasy pracovníkov.

Podľa mediálnej poradkyne Centrálnej jednotky boja proti korupcii Miriam Fiťmovej sa vplyv opatrení vlády začiatkom apríla 2002 podpísal na tom, že sa rýchlosť vybavovania zvýšila z približne 18-tisíc na 21 711 rozhodnutí mesačne. Väčšina meškajúcich žiadostí mala byť vybavená ešte do konca septembra. V prípade problémových siedmich katastrálnych úradov najneskôr do konca marca budúceho roka.

Nemal by to ovplyvniť ani neočakávaný úbytok počtu pracovníkov katastrálnych úradov a 14,7-percentný nárast počtu nových podaní.

Bude sa viac obchodovať

Odborníci predpokladajú, že budúci rok by sa malo v SR s nehnuteľnosťami obchodovať oveľa intenzívnejšie aj vďaka pružnejšej práci katastrov nehnuteľností. Zlepšenie je pozitívnym signálom tak pre domácich, no najmä zahraničných investorov.

Prirodzene, najviac privítajú vyriešenie tohto dlhodobého problému občania. Už tento rok stúpol záujem o kúpu nehnuteľností. Nebudú myslieť na úplatky (zatiaľ ich dáva každý siedmy žiadateľ), hľadieť na roztrpčené tváre unavených pracovníkov a čakať dlhé mesiace. Dôsledky týchto riešení sa prejavia aj na zjednodušení poskytovania hypotekárnych úverov a úverov stavebného sporenia, kde sa takisto vyžaduje aktuálny list vlastníctva.

Verejnosť by sa mala čoskoro dočkať i internetovej podoby katastra nehnuteľností. Hlavným cieľom tohto projektu je prakticky okamžite poskytovať základné informácie, zvýšiť transparentnosť o vlastníctve nehnuteľností a, samozrejme, aj eliminovať korupciu. Tak sa zredukuje tlak na pracovníkov katastrálnych úradov.

Počiatočné jednorázové náklady na internetovú podobu katastra nehnuteľností sa odhadujú na 6,4 milióna korún a ročné prevádzkové náklady na 3,96 milióna korún.

Vláda schválila v máji tohto roku na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov ďalších 27 miliónov korún. A práve tento finančný balík je určený na realizáciu projektu virtuálneho katastra nehnuteľností. Navyše na tieto účely môže Slovenská republika použiť prostriedky aj z programu PHARE vo výške 150-tisíc eur, čo predstavuje 5,4 milióna korún.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS