ČLÁNOK
Protiprávne konanie SKB v repoobchode s akciami Alufinalu
27. apríla 2000

Protiprávne a bez vedomia ZSNP, a.s., postúpila Slovenská kreditná banka, a.s., v rámci repoobchodu so ZSNP časť akcií spoločnosti Alufinal, a.s., tretej spoločnosti. Nejedná sa tak o zámer predstavenstva ZSNP, a.s., tajne sprivatizovať Alufinal. Uvádza sa to v Stanovisku predstavenstva ZSNP, a.s., k správe médií o privatizácii Alufinalu, a.s., Žiar nad Hronom, ktoré v stredu agentúre SITA poskytol podpredseda predstavenstva Stanislav Drgoňa.
„Napriek vzniknutej situácii si ZSNP, a.s., udržali v Alufinale väčšinový, 60,57-percentný vlastnícky podiel, zatiaľ čo časť v objeme 88 mil. Sk, ktorú SKB postúpila spoločnosti Synthesis Trading, reprezentuje 25,14 percenta základného imania Alufinalu,“ uviedlo predstavenstvo ZSNP.
Stanovisko konštatuje, že k repoobchodu s SKB viedla nedoriešená finančná reštrukturalizácia ZSNP a s tým spôsobené problémy s financovaním investičných a prevádzkových potrieb. Súčasťou transakcie s akciami v celkovej nominálnej hodnote 150 mil. Sk boli zmluvy o predaji a spätnom odkúpení akcií za dohodnuté ceny. Dohodnutú cenu ZSNP zaplatili v stanovenom termíne do 29. marca 2000 a súčasne požiadali o vrátenie akcií.
Ako sa v stanovisku dodáva, vzhľadom na vyhlásenie nútenej správy na SKB boli začaté rokovania s NBS a správcom pre výkon nútenej správy o doriešení problému.
Týždenník Trend v tohtotýždňovom vydaní informoval, že 43 % akcií dcérskej spoločnosti Alufinal v hodnote 150 mil. Sk použilo ZSNP na zaručenie úveru od SKB. Repoobchod bol uzavretý 16. decembra minulého roku a termín splatnosti bol 31. marec 2000. Už druhý deň po uzavretí repoobchodu však SKB previedla akcie na súkromnú spoločnosť Synthesis Trading Slovakia, s.r.o.
Podľa v stredu uviedol S. Drgoňa pre agentúru SITA, situácia by sa mala vyriešiť najneskôr do dvoch týždňov a privatizácia ZSNP by nemala byť ohrozená. Fond národného majetku vlastní 74 % akcií ZSNP, nemusel však dávať súhlas s naložením akcií Alufinalu vzhľadom na to, že Alufinal je dcérskou spoločnosťou ZSNP. Hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová v tejto súvislosti uviedla, že fond je o aktuálnej situácii pravidelne informovaný manažmentom ZSNP, ktorý podniká právne kroky pre vrátenie akcií na účet podniku.
Do skupiny spoločností ZSNP patria Slovalco, a.s., Alufinal, a.s., Strojal, s.r.o., Odštepný závod Sandrik, ZSNP-Strojal s.r.o., ZSNP-Sto s.r.o. Skupina podnikov ZSNP podľa predbežných údajov zlepšila v minulom roku hospodársky výsledok o 1,21 mld. Sk a vykázala hrubý zisk 86 mil. Sk, čo bolo o 155 mil. Sk lepšie, ako predpokladal plán. Výroba sa zvýšila o 1,7 mld. Sk a predaj o 1,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS