ČLÁNOK
Prostriedky za predaj akcií Globtelu sú už odoslané
3. augusta 2001

V Citibank, a.s. Bratislava sa zrealizoval pokyn na prevod prostriedkov za predaj 36-percentného podielu akcií spoločnosti Globtel. Agentúre SITA to potvrdil poradca ministra hospodárstva Márius Hričovský.

V blízkej dobe by tak malo päť slovenských energetických podnikov disponovať alikvotnými podielmi zo sumy 180 mil. USD za predaj podielov v tomto telekomunikačnom operátorovi. Slovenské elektrárne (SE) dostanú 55 mil. USD, Slovenský plynárenský priemysel (SPP) 50 mil. USD a tri rozvodné elektroenergetické podniky Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské energetické závody po 25 mil. USD. Podľa M. Hričovského by rozvodné energetické podniky mali získané prostriedky prednostne použiť na úhradu záväzkov voči SE. Podľa informácií ministerstva hospodárstva elektrárne plánujú peniaze použiť na vlastnú finančnú reštrukturalizáciu. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa SPP Dana Kršiaková, podnik mal tento príjem v dlhodobom finančnom pláne a prostriedky budú súčasťou príjmovej stránky SPP.

Zmluva medzi piatimi energetickými podnikmi a lídrami konzorcia bola podpísaná v polovici júna. Kúpna cena predstavuje v súčasnosti približne 8,86 mld. Sk. Väčšinovým, 64-percentným vlastníkom Globtelu, aj naďalej zostáva France Telecom. Celý balík akcií získalo desaťčlenné konzorcium pod vedením New Europe Fund, fondu patriaceho do skupiny AIG a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). EBRD investovala do transakcie 20 mil. USD, čo predstavuje 4 % akcií Globtelu. Konzorcium kupujúcich zahŕňalo aj ďalší investičný fond skupiny AIG, Emerging Europe Infrastructure Fund. V konzorciu ďalej figurovali Polish Enterprise Fund IV spravovaný varšavskou firmou Enterprise Investors, ďalší poľský fond v správe spoločnosti Innova Capital, americká finančná spoločnosť MetLife a PartCom, fond zameraný na investície do mediálneho a telekomunikačného odvetvia a e-business.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS