ČLÁNOK
Prostriedky od SLSP využíva PB pre bežných klientov
2. novembra 1999

„Za nepriaznivých okolností sa však môže predĺžiť aj na dva roky,“ povedal na piatkovej tlačovej besede v Košiciach guvernér NBS Marián Jusko. Ako ďalej uviedol, dnes ešte nie je zrejmé, v akej finančnej situácii sa Priemyselná banka nachádza, výsledky analýzy by mali byť známe o 14 dní.
Slovenská sporiteľne uvoľnila pre činnosť PB 850 mil. Sk, ktoré v súčasnosti slúžia na úhradu požiadaviek bežných klientov. V tomto období je strata PB podľa M. Juska vysoká a súvisí najmä s pôsobením banky na ruskom bankovom trhu. Z tohto dôvodu NBS požiadala o odvolanie dvoch členov manažmentu PB pre nevýhodne uzatvorené zmluvy, mená však guvernér odmietol konkretizovať. Súčasne poznamenal, že predstavenstvo PB i dozorná rada už nevykonávajú svoju činnosť. Tú prebral na seba správca pre výkon nútenej správy, ktorým je Milan Takáč.
„Negatívne javy, ktoré sú sprievodným javom činnosti PB, budú znášať akcionári, ktorí sa rozhodli menovať predošlý manažment,“ povedal M. Jusko. Revitalizácia PB v hodnote 850 mil. Sk od SLSP je podľa neho iba pôžičkou do budúceho obdobia, aby banka neskočila kolapsom a M. Jusko tento krok SLSP považuje za mimoriadne racionálny. Začiatkom budúceho týždňa sa v Bratislave uskutočnia ďalšie rokovania predstaviteľov PB a NBS. Vtedy budú aktuálne aj ďalšie rozhovory s vedením SLSP o ďalšom postupe riešenia súčasnej situácie v PB.
Guvernér centrálnej banky sa na tlačovej besede vyjadril aj k súčasnému vývoju slovenskej koruny, keď charakterizoval jej kurz voči euru ako stabilizovaný. Iná je situácia v kurze SKK/USD, kde však 10-percentné znehodnotenie slovenskej meny považuje M. Jusko za skutočnosť, ktorá sa objavuje aj v ostatných východoeurópskych krajinách. Pozitívne vidí tvorbu devízových rezerv, kde upozornil na rast 2,7 až 2,8 % za desať mesiacov tohto roka. Ešte výraznejší vzostup očakáva v roku 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS