ČLÁNOK
Prostriedky na dlhopisy získa fond až koncom marca
27. februára 2001

Fond národného majetku SR (FNM) bude mať prvé prostriedky na vyplácanie dlhopisov pravdepodobne až v druhej polovici marca. Zatiaľ totiž nemá na účte prostriedky získané z výnosov z privatizácie Slovenskej sporiteľne (SLSP). Tie by mali prísť až po splnení odkladacích podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o predaji akcií SLSP. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

„Fond nemá možnosť ovplyvniť rýchlosť prísunu prostriedkov z privatizácie,“ dodala. Vo vládnom materiáli o stave prípravy a zabezpečenia vyplácania dlhopisov sa pritom ako termín začatia preplácania dlhopisov uvádza 1. apríl. Pritom podľa viacerých mediálnych vyhlásení prezidenta FNM ako aj členov vlády sa malo začať vyplácanie dlhopisov fyzickým osobám už od začiatku marca. Fond by mal uvoľňovať mesačne približne 1,6 mld. Sk, čo kvartálne predstavuje 5 mld. Sk. Z vládou schváleného materiálu vyplýva, že FNM má zatiaľ zdrojovo zabezpečené finančné prostriedky len pre druhý a tretí štvrťrok. Tvoria ich výnosy z privatizácie SLSP a vládou garantovaný úver vo výške 6,5 mld. Sk.

Podľa informácií tajomníka úverového a záručného výboru vlády Jozefa Černého sa výbor v pondelok zaoberal štátnou zárukou za úver. Definitívne však zatiaľ túto otázku neuzavrel, pretože sa ešte musia spresniť podmienky úveru. Vláda súhlasila s predbežným prísľubom na prevzatie štátnej záruky za úver FNM v polovici februára. Podľa medializovaných informácií je navyše pravdepodobné, že FNM bude žiadať o navýšenie štátnej garancie za úver určený prevažne na vyplácanie dlhopisov vzhľadom na nutnosť previať úver za Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava.

Zvyšné prostriedky na vyplácanie dlhopisov fyzickým osobám by mal fond získať z ďalších úverov, ktoré by boli kryté akciami Slovenských telekomunikácií a prípadne aj akciami Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ak by fond nedostal prostriedky z privatizácie SPP do konca tohto roka. V prípade získania cudzích zdrojov je podľa vládou schváleného materiálu reálne vyplatenie všetkých fyzických osôb do konca roka. S najvýznamnejšími inštitucionálnymi držiteľmi dlhopisov chce fond rokovať o prolongácii vyplatenia dlhopisov. Celkovo potrebuje FNM na vyplatenie všetkých dlhopisov 26,3 mld. Sk, z toho na vyplatenie fyzických osôb 14,9 mld. Sk a na vyplatenie právnických osôb 11,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS