ČLÁNOK
Prokopovič odmieta výklad ÚDR k podmienkam paušálnej dane
2. apríla 2001

Poslanec Pavol Prokopovič v rozhovore pre agentúru SITA odmietol výklad Ústredného daňového riaditeľstva (ÚDR) v Banskej Bystrici, podľa ktorého sa živnostník, ktorý mal v minulom roku príjmy z činností nepodliehajúcich paušálnej dani, nemôže v tomto roku k tejto dani prihlásiť. „Rozhodujúce sú príjmy z činností vykonávaných v roku 2001,“ tvrdí Pavol Prokopovič.

ÚDR minulý týždeň poskytlo agentúre SITA presne opačný výklad podmienok pre prihlásenie sa k paušálnej dani. Z jeho stanoviska vyplýva, že pokiaľ mal živnostník v minulom roku príjmy z činností, ktoré sú podľa platnej legislatívy vylúčené z možnosti paušálneho zdaňovania, nemôže sa v tomto roku k paušálnej dani prihlásiť.

P. Prokopovič, jeden zo spolutvorcov novely zákona o daniach z príjmov upravujúcu podmienky paušálneho zdaňovania, si rôzne výklady jednotlivých daňových úradov vrátane ústredia vysvetľuje nechuťou daňových úradníkov umožňovať využívanie paušálnej dane. Úradníci by totiž podľa neho neradi „stratili moc“ nad daňovníkom v oblasti jeho kontroly, čo nechcú pripustiť. Podiel na „zahmlievaní“ podmienok pre prihlásenie sa k paušálnej dani má podľa Prokopoviča aj ministerstvo financií spolu s ÚDR, ktoré nepodali jednotný výklad nového zákona a nespracovali ho do jednoduchého manuálu pre radových daňovníkov.

V prípade, že sa daňovník rozhodol pre uplatnenie platenia paušálnej dane na rok 2001 a spĺňa podmienky stanovené zákonom, je povinný daňové priznanie k paušálnej dani na zdaňovacie obdobie roku 2001 podať v lehote do 31. marca tohto roka. Paušálnu daň je potrebné zaplatiť takisto v lehote do 31. marca 2001. V prípade, že daňovníkovi nadobudlo osvedčenie na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo právoplatnosť po 31. decembri 2000, alebo živnostenské oprávnenie vzniklo po tomto termíne na činnosti, ktoré sa môžu zdaňovať paušálnou daňou, daňovník je v prípade rozhodnutia platiť paušálnu daň povinný podať k tejto dani daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia alebo vzniku živnostenského oprávnenia. V tomto daňovom priznaní si musí paušálnu daň vypočítať z predpokladanej výšky úhrnu príjmov, ktoré sa touto daňou môžu zdaňovať. Výška dane musí byť najmenej 3 000 Sk. Medzi podmienky umožňujúce platenie paušálnej dane patrí okrem ďalších aj to, že súhrn príjmov z činností zdaňovaných touto daňou nepresiahne 1,5 mil. Sk a daňovník nie je registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane. Zoznam činností, z ktorých príjmy sa nemôžu zdaňovať paušálnou daňou, obsahuje príloha zákona o daniach z príjmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS