ČLÁNOK
Prokom Software, J&T a MEI získali český PVT
26. mája 2003

Konzorcium spoločností Prokom Software, J&T a Middle Europe Investment 22. mája 2003 podpísali zmluvu o kúpe 96,52 % akcií PVT – najväčšieho systémového integrátora českého v Českej republike. S ponukou kúpnej ceny 2,02 mld. Sk (1,55 mld. Kč) predstihli druhého záujemcu, ktorým bolo konzorcium Penta a Unicorn.

,, Vítame toto rozhodnutie, ktoré nezohľadňovalo len výšku kúpnej ceny, ale aj potenciál, ktorý ktorý Prokom Software, J&T a MEI nepochybne predstavujú. Najväčší poľský systémový integrátor je zárukou posilnenia pozície PVT na českom trhu informačných technológií a vyššej dynamiky rozvoja spoločnosti najmä vďaka synergickým efektom predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja. Našim cieľom je zas zvýšenie efektivity v tzv. non-core činnostiach“ konštatoval Martin Fedor, partner skupiny J&T.

Výsledok výberového konania musí ešte prerokovať vláda Českej republiky a následne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podľa podmienok súťaže musí konzorcium bezprostredne po podpise zmlouvy zložit 10 percent kúpnej ceny. K úhrade zvyšnej časti dôjde až po schválení vládou. Samotné odovzdanie akcií sa uskutoční až po udelení súhlasu českým protimonopolným úradom.

Výberové konanie na predaj akcií PVT vyhlásili akcionári spoločnosti ČKA, PIAS, Tritton Development Fund zastúpený investičným manažérom, ktorým je ČSOB, ďalej Lento Investments, Tarpa Securities a BH Capital ktorí spolu vlastnia 96,52 % akcií PVT.

PVT je významným českým systémovým integrátorom v odbore informačných a komunikačných technológií. Vlastní certifikát akosti ISO 9001 pre vývoj, navrhovanie a predaj, zhotovenie a servis softwaru a softwarových informácií, spracovanie dát a ďalej montáž, predaj a servis počítačového a telekomunikačného hardwaru. V roku 2002 spoločnosť Hewlett Packard vybrala PVT ako hp business partner pre Českoú republiku a PVT tiež získala ocenenie Gold Certified Partner spoločnosti Microsoft. PVT je členem mnohých prestížnych spoločností a asociácií a jej dcérami sú napríklad První certifikační autorita či RM-SYSTÉM

Prokom Software SA (http://www.prokom.pl/) je najväčší poľský poskytovateľ komplexných riešení IT pro veľké a stredné podniky a pro štátnu správu. V roku 2002 dosiahla spoločnosť konsolidovaný obratu vo výške 1,151.2 mil PLN (10,89 mld. Sk) a čistý zisk 78.9 mil PLN (746,79 mil. Sk). Prokom poskytuje služby pre spoločnosti pôsobiace v sektore výroby, služieb, financií a vo verejnom sektore. Medzi najväčších zákazníkov patria: Telekomunikacja Polska SA, PZU SA, ZUS, TUiR Warta SA a PPUP Poczta Polska. Prokom Software SA má zároveň vedúce postavenie v oblasti vývoja softwaru pre maklérske firmy. Odbornosť špecialistov Prokomu potvrdzujú certifikáty udelené vedúcimi dodávateľmi technologií IT ako napríklad IBM, Microsoft, Cisco, HP, SAP, Oracle, Sun, BEA a Peregrine, s ktorými Prokom úzke spolupracuje.

J&T Finance group a.s. je jednou z najvýznamnejších slovenských finančných skupín. Je aktívna v oblasti investičného bankovníctva a nehnuteľností. Pôsobí v Českej i Slovenskej Republike. Celkové aktíva skupiny J&T dosiahli v roku 2002 výšku 10 miliard Sk. Skupina J&T zahŕňa i spoločnosť J&T Banka, a.s., riadne licencovanú banku v Českej republike. Aktivity skupiny J&T zahŕňajú investičné bankovníctvo, privátne bankovnictvo, asset management a real estate development. Súkromné investície spravované skupinou J&T dosiahli v roku 2002 v prepočte 13 miliárd Sk. Kľúčové spoločnosti skupiny J&T majú v súčasnosti 300 zamestnancov.

MIDDLE EUROPE INVESTMENTS je nezávislá investičná spoločnosť založená v Holandsku, ktorá se zameriava najmä na investičné príležitosti v Českej a Slovenskej Republike. MEI (jej štatutárny názov je Oost-Europa Participaties B.V.) sa zúčastňuje svojich investíci priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností: ČESKO – HOLANDSKÁ, a.s., Praha a Slovensko-holandská investorská spoločnosť, a.s. Bratislava, alebo prostredníctvom špeciálne založených spoločností či prostredníctvom investičných fondov: Het Tsjechie and Slowakije Fonds NV a Midden Europese Beleggingsmaatschappij SA. Het Tsjechie and Slowakije Fonds NV je fond obchodovaný na Euronext Stock Exchange v Amsterdame. Investičným cieľom MEI sú stredne veľké spoločnosti. V posledných piatich rokoch investovala MEI do viac ako 20 spoločností v Českej a Slovenskej republike v objeme viac ako 4 miliardy Kč.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS