ČLÁNOK
Projekt ozdravenia úverového portfólia
24. mája 1997

Valné zhormaždenie Investičnej a rozvojovej banky posúdilo informáciu o zameraní činnosti banky v tomto roku. Podľa prerokovaného materiálu činnosť IRB bude v t.r. ovplyvnená realizáciu Projektu ozdravenia úverového portfólia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS