ČLÁNOK
Projekt ozdravenia úverového portfólia
24. mája 1997

Valné zhormaždenie Investičnej a rozvojovej banky posúdilo informáciu o zameraní činnosti banky v tomto roku. Podľa prerokovaného materiálu činnosť IRB bude v t.r. ovplyvnená realizáciu Projektu ozdravenia úverového portfólia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS