ČLÁNOK
Projekt ozdravenia úverového portfólia
24. mája 1997

Valné zhormaždenie Investičnej a rozvojovej banky posúdilo informáciu o zameraní činnosti banky v tomto roku. Podľa prerokovaného materiálu činnosť IRB bude v t.r. ovplyvnená realizáciu Projektu ozdravenia úverového portfólia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS