ČLÁNOK
Projekt navrhovaný SKo je podľa Penty nevýhodný
5. augusta 2002

Penta Group považuje projekt spoločného podniku pre správu klasifikovaných pohľadávok, navrhovaný Slovenskou konsolidačnou (SKo), za neefektívny. Výnosnosť transakcie je totiž podľa člena predstavenstva Penty Group Jozefa Oravkina neúmerná potenciálnemu riziku a koncept spoločného podniku pre ponúkaný typ portfólia považuje za nevhodný. Penta preto vo štvrtok podala spolu so spoločnosťou Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd prostredníctvom firmy Vinaco ponuku na jednorazové odkúpenie pohľadávok vymedzených pre spoločný podnik.

Ak SKo ponuku od Vinaca akceptuje, očakáva Oravkin výnosnosť transakcie vo výške niekoľkých desiatok percent. „Vzhľadom na to, že viac ako 85 % pohľadávok uvedeného portfólia je voči podnikom v konkurze, je výška ponúknutej ceny na úrovni 1 % nominálnej hodnoty uvedeného portfólia adekvátna,“ konštatoval.

Spoločnosť Vinaco Holdings Limited vo štvrtok predložila SKo záväznú ponuku na jednorazové odkúpenie pohľadávok v nominálnej hodnote 54 mld. Sk. Pohľadávky boli určené pre projekt spoločného podniku SKo a strategického investora. Vinaco sa v ponuke zaväzuje pri podpise zmluvy jednorazovo splatiť celý objem ponúkanej kúpnej ceny vo výške 1 % nominálnej hodnoty uvedeného portfólia. Zaväzuje sa tiež, že po nadobudnutí pohľadávok od SKo nebude vymáhať štátne záruky pri pohľadávkach garantovaných štátom. SKo posúdi túto ponuku Vinaca iba v prípade, že nevyberie investora pre spoločný podnik. V tejto fáze výberového konania sa však nechce k ponuke vyjadrovať a jednotlivé ponuky porovnávať. Výberové konanie by malo byť vyhodnotené počas augusta.

Tender na vytvorenie spoločného podniku pre správu klasifikovaných pohľadávok vyhlásila SKo 5. februára tohto roku. O vytvorenie podniku prejavilo záujem celkovo šesť subjektov, z ktorých výberová komisia vybrala troch investorov. Záväznú ponuku predložilo konzorcium Deutsche Bank AG a Gutmann Praha, a.s. Ďalší dvaja potenciálni investori, ktorí boli vybraní do užšieho výberu, Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd a Salomon Brothers International Ltd, záväzné ponuky nepredložili.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS