ČLÁNOK
“ Program „“skutočný server““ je určený hlavne pre malé podniky na rozvíjajúcích sa trhoch
30. mája 2003

Spoločnosť Intel ohlásila celosvetový program smerujúci ku zvýšeniu podvedomia malých a stredných firiem o tom, ako si vybrať správny server pre ich potreby.

„Prieskumy ukazujú, že iba menšina malých firiem, a to predovšetkým v oblasti rozvíjajúcich sa trhov, má server zabezpečujúci skutočne efektívnu prevádzku,“ hovorí Willy Agatstein, generálny riaditeľ Reseller Products Group spoločnosti Intel. „Väčšina ostatných na tieto služby využíva stolný počítač, ktorý bol navrhnutý pre jedného užívateľa alebo nejaký zastaralý proprietárny systém. Naším cieľom je zabezpečiť dodávateľom počítačov týchto menších firiem školenia a zdroje, ktoré malým firmám pomôžu so zvýšením efektivity ich výpočtovej infraštruktúry.“

Spoločnosť Intel bude prostredníctvom kampane „Skutočný server“ (Real Server Campaign), ktorá bude tento týždeň odštartovaná na celom svete, spolupracovať so svojimi priemyslovými partnermi z radov distribútorov, predajcov, systémových integrátorov, OEM výrobcov a dodávateľov riešení – zabezpečí im technickú a marketingovú podporu smerujúcu do oblasti malých a stredných firiem. Zvláštna pozornosť je venovaná rozvíjajúcim sa IT trhom ako je Čína, India, Brazília, Mexiko a Rusko.

V rámci tohoto programu bude dôraz kladený na takú infraštruktúru serverov, ktorá podľa spoločnosti Intel najlepšie vyhovuje moderným požiadavkám na podnikové výpočtové systémy, čo zahŕňa multitasking, bezpečnosť, sieťovú konektivitu a rozsiahle úložné kapacity. Správny server by mal firme zabezpečovať úspory v niekoľkých oblastiach, okrem iného nízke prevádzkové náklady, vysoký výkon a priestor pre ďalšie rozšírenie. Súčasťou kampane „Skutočný server“ sú taktiež doporučenia ohľadom konštrukcie systémov podnikovej triedy, založené na procesore Intel® Xeon™, vybavené širokopásmovým sieťovým pripojením, vysoko kapacitným úložným zariadením, zdvojenými komponentmi a operačným systémom pre servery s viacužívateľskými aplikáciami.

Školiaci program určený pre výrobcov systémov zahŕňa technické informácie, vzorky hardware, špecifikácie, popisy produktov, vzory reklám, sprievodné materiály, harmonogram zliav a marketingových školení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS