ČLÁNOK
Profinet.sk musí zaplatiť splátku za licenciu do 30. augusta
23. augusta 2002

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v stredu 21. augusta doručil spoločnosti Profinet.sk upozornenie o nesplnení podmienky licencie na prevádzkovanie a poskytovanie služieb v sieťach GSM a UMTS. Agentúre SITA to potvrdil hovorca TÚ Roman Vavro.

„Nezaplatenie ktorejkoľvek splátky úhrady licencie bude úrad považovať za porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom, ktoré ak nebude napravené napriek písomnému upozorneniu do desiatich dní odo dňa jeho doručenia, bude mať za následok okamžité odňatie licencie,“ uvádza sa vo vydanej licencii. Do desaťdňového termínu sa zarátavajú aj dni pracovného voľna. Za zaplatenie splátky úhrady sa považuje pripísanie príslušnej splátky na účet TÚ. Profinetu tak ostáva na zaplatenie prvej splátky za licenciu vo výške 500 mil. Sk čas do piatku 30. augusta. K tomu, či sa firme podarí splátku do tohto termínu zaplatiť, Profinet.sk agentúre SITA neposkytol žiadne vyjadrenie.

Profinet.sk získal licenciu od Telekomunikačného úradu SR (TÚ) na poskytovanie služieb v sieťach GSM a UMTS 12. júla. Prvú splátku vo výške 500 mil. Sk mal zaplatiť do 14. augusta, dovtedy sa tak ale nestalo. Celkovo by mal Profinet za licenciu zaplatiť 1,5 mld. Sk, pričom druhá splátka vo výške 1 mld. Sk má byť zaplatená do 2. decembra tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS