ČLÁNOK
Produkty DDP využíva viac ako 180 tis. obyvateľov SR
5. apríla 2001

Doplnkové dôchodkové poisťovne (DDP) pôsobiace na Slovensku hospodárili ku koncu minulého roka s majetkom v objeme približne 3 mld. Sk. Záujem o tento druh poistenia prejavilo o 55 tis. obyvateľov viac ako v predchádzajúcom období, ich počet tak stúpol na viac ako 180 tis. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) Michal Szabo.

Ako ďalej dodal, zhodnotenie získaných prostriedkov bolo o 1,5 % vyššie ako priemerná úroková sadzba bankových úložiek. Percento prepoistenosti, ktoré vyjadruje pomer poistencov, ktorí uzavreli zmluvu s niektorou DDP a počtom pracovníkov zamestnaných spoločnosťami, ktoré uzavreli zamestnávateľskú zmluvu, sa v minulom roku zvýšilo z 27 % na 32,26 %. Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa pritom poistilo 8,3 % osôb. Priemerná vyplatená dávka dosiahla 885 Sk mesačne.

Cieľom Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní na tento rok je podľa slov jej prezidenta a zároveň generálneho riaditeľa DDP Lipa Ivana Medoviča užšia spolupráca so Slovenskou asociáciou poisťovní a Sociálnou poisťovňou. „Asociácia chce zároveň rozvinúť aktívnejšiu spoluprácu s Ministerstvom financií v oblasti daňového zvýhodnenia tohto poistenia a vytvorenia lepších investičných príležitostí poisťovní,“ povedal. Jedným z najdôležitejších cieľov bude propagácia tohto druhu poistenia a vzdelávanie obyvateľstva. „Ľudia si totiž stále neuvedomujú dôležitosť a nutnosť dôchodkového pripoistenia,“ dodala generálna riaditeľka DDP Pokoj Tatiana Spišiaková. Asociácia DDP v tejto súvislosti pripravuje v spolupráci so Svetovou bankou a MPSVR projekty v oblasti osvety.

Medovič zároveň vyjadril spokojnosť s činnosťou asociácie v oblasti príprav v minulom roku schválenej novely zákona o DDP, ktorá umožnila poistenie všetkým občanom vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a pracovníkov verejnej správy. Systém DDP nezahŕňa len poistenie policajtov, vojakov a colníkov. „Podarilo sa tiež znížiť daňové zaťaženie dávok DDP z 15 % na 10 %,“ uviedol Medovič. Aj v dôsledku týchto zmien pokračoval počas nového roka nárast poistencov o ďalších 20 tis. Podľa riaditeľa odboru dozoru nad DDP pri MPSVR Juraja Heribana by ich počet mohol do konca roka stúpnuť o ďalších 100 tis. Ako na záver dodal generálny riaditeľ Prvej DDP Tatry-Sympatia, najväčší nárast poistencov bude zrejme v najbližších troch až štyroch rokoch a poistenosť stúpne na 60 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS