ČLÁNOK
Produktivita v USA vzrástla v 4. kvartáli o silných 2,4 %
7. februára 2001

Produktivita pracovnej sily zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka výrazný rast aj napriek postupnému oslabovaniu ekonomiky, avšak značný nárast vykázali aj zamestnanecké náklady. Informovalo o tom Ministerstvo práce USA.

Produktivita práce, meraná výkonom pracovníkov mimo poľnohospodárskeho sektora za hodinu, sa zvýšila v poslednom kvartáli roku 2000 o 2,4 %. Hoci ide o výrazný rast, celkové tempo bolo slabšie v porovnaní s tretím kvartálom, kedy produktivita práce vzrástla o 3 percentá. Za celý uplynulý rok dosiahol rast produktivity pracovnej sily výrazných 4,3 %, čo zároveň zodpovedalo najintenzívnejšiemu tempu od 4,5-percentného zvýšenia v roku 1983. Produktivita, merajúca objem vyrobených tovarov a poskytnutých služieb pracovníkmi za hodinu, je dôležitá pre rast životnej úrovne. Keď výkonnosť pracovníkov rastie rýchlejšie, spoločnosti môžu vyrobiť viac pri celkovo nižších nákladoch, čo pomáha udržiavať mieru inflácie na nízkej úrovni.

Náklady na pracovnú silu, ktoré sú často vnímané ako hlavný ukazovateľ mzdovej inflácie, vzrástli v období október – december 2000 o 4,1 %. Tieto údaje vykazujú pri medziročnom porovnaní zvyčajne vyššiu volatilitu, avšak nárast nákladov by mohol znepokojiť finančné trhy. Tieto totiž dúfajú v miernejšiu infláciu, ktorá by uvoľnila cestu ďalšiemu znižovaniu sadzieb centrálnou bankou Federal Reserve, zameranému na stimuláciu americkej ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS