ČLÁNOK
Produktivita práce by mala do roku 2004 rásť o 3,2 až 3,5 %
14. januára 2002

Rast produktivity práce (PP) by mal v rokoch 2001 až 2004 dosahovať priemerné ročné tempo 3,2 až 3,5 %. Reálna mzda by sa mala v tomto období zvyšovať ročne priemerne o 1,6 až 1,9 %, čím by mal rast PP dosiahnuť dvojnásobok rastu reálnej mzdy. V rokoch 2005 až 2006 by mala PP rásť o 3,6 až 3,9 % a reálna mzda o 2,8 až 3,1 %. Uvádza sa to v návrhu Národného programu zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, ktorý vypracovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Pre dosiahnutie uvedených prognózovaných cieľov je však podľa ministerstva potrebné vytvoriť lepšie podmienky a predpoklady pre rast produktivity v podnikovej sfére a v oblasti ľudských zdrojov. Tie by mal vytvoriť predložený materiál, jeho realizácia však bude finančne náročná. Počas piatich rokov si projekt vyžiada 148 mil. Sk, pričom 48 % nákladov na tento program je potrebných v rokoch 2001 až 2003.

Celý Národný program obsahuje 57 projektov. Jedným z nich je vybudovanie Centier inovácií, ktoré majú vychovávať odborníkov inovačného rozvoja pre priemyselné podniky. Projekt si do roku 2006 vyžiada asi 25 mil. Sk. MPSVR navrhuje dobudovať a rozvíjať Slovenské centrum produktivity (SCP) a jeho výskumnú základňu, na čo bude do roku 2006 potrebných 17,5 mil. Sk. Asi 15 mil. Sk by sa malo vyčleniť na zriadenie a rozvoj pilotného ergonomického laboratória, zameraného na štúdium negatívnych vplyvov intenzity práce na ľudské zdroje. Program tiež plánuje vytvoriť tréningové a informačné centrum, integrovanú knižnicu a študovňu zameranú na oblasť zvyšovania produktivity pri SCP, ktorá bude dostupná všetkým firmám a občanom. Na tento účel MPSVR požaduje vyčleniť 7,5 mil. Sk.

Medzi ďalšími opatreniami na zabezpečenie rastu PP sa uvádza zavedenie predmetu Produktivita do učebných osnov niektorých stredných a vysokých škôl, vydávanie publikácie Produktivita práce na Slovensku a odborného dvojmesačníka Produktivita, každoročné organizovanie Národného fóra produktivity a vytvorenie aspoň jednej fakulty, ktorá bude zabezpečovať výchovu a vzdelávanie odborníkov pre túto oblasť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS