ČLÁNOK
Proces reštrukturalizácie v SR podľa V. Vaškoviča špecifický
24. novembra 2000

Slovensko je poslednou krajinou v rámci postkomunistických krajín, ktorá uskutočňuje predprivatizačnú reštrukturalizáciu bankového sektora s cieľom následnej privatizácie bánk. Na jednej strane je to pre SR značná výhoda, pretože sa môže poučiť zo skúseností ostatných krajín. Na druhej strane je však tento proces na Slovensku špecifický, pretože žiadna z krajín, kde už tento proces prebehol nevykazovala takú vysokú medzipodnikovú zadlženosť ako v SR a žiadnej z nich nebol objem klasifikovaných úverov taký vysoký ako v SR. Na utorkovom seminári Aktuálne problémy hospodárstva v SR to uviedol štátny tajomník MF SR Viliam Vaškovič.
Štátny tajomník podotkol, že proces reštrukturalizácie je rozdelený do dvoch etáp, pričom cieľom prvej etapy je dosiahnuť v každej zo štyroch reštrukturalizovaných bánk, v IRB, Banke Slovakia, VÚB a SLSP, 8 % kapitálovú primeranosť. V druhej etape by sa malo zabezpečiť, aby podiel klasifikovaných úverov týchto bánk nepresiahol 15 %. Vaškovič zdôraznil, že prvá etapa by mala byť bezpodmienečne ukončená do konca tohto roku. V opačnom prípade by mohla byť v prípade dvoch zo spomínaných bánk (IRB, Banka Slovakia) odňatá ich licencia.
Nevyhnutnou súčasťou procesu reštrukturalizácie a následnej privatizácie bánk je tiež zabezpečenie dôveryhodného a odborného manažmentu. Podľa V. Vaškoviča sa nemôže zopakovať situácia, kedy sa poskytovali nevýhodné úvery. „Z tohto dôvodu chce ministerstvo financií podstatne zväčšiť svoj kontrolný vplyv v reštrukturalizovaných bankách počas nasledujúceho roka,“ dodal Vaškovič. Za hlavnú príčinu súčasného nepriaznivého stavu v slovenskom bankovníctve označil štátny tajomník nefungujúci a neefektívny zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorý počas 10 rokov zabezpečoval dlžníkovi lepšie postavenie v porovnaní s veriteľom.
Novela zákona o konkurze a vyrovnaní by sa mala na budúci týždeň dostať do programu Legislatívnej rady vlády. Vláda a parlament budú o novele rokovať v časovej tiesni, lebo väčšina ustanovení by mala platiť od 1. januára budúceho roka. Oficiálne bude zákon predkladať ministerstvo spravodlivosti, vypracovala ho však skupina koordinovaná rezortom financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS