ČLÁNOK
Proces reštrukturalizácie bánk financovaný aj z emisie ŠD
30. augusta 1999

Podľa návrhu reštrukturalizácie vybraných bánk a reštrukturalizácie podnikového sektora, ktorý vláda prijala na svojom stredajšom rokovaní, bude financovanie procesu reštrukturalizácie bánk pochádzať z viacerých zdrojov. Reštrukturalizácia a privatizácia sa bude dotýkať aj najvýznamnejších slovenských bankových domov – Všeobecnej úverovej banky (VÚB) a Slovenskej sporiteľne (SLSP). Okrem týchto dvoch inštitúcií sa týka ešte Investičnej a rozvojovej banky (IRB) a Konsolidačnej banky (KBB).
Podľa predbežných odhadov Národnej banky Slovenska (NBS) na proces ozdravenia bankového portfólia bude potrebných približne 87 mld. Sk. Svetová banka však vo svojej kvantifikácii zdrojového krytia z mája ráta s 96 mld. Sk, pričom vo svojich prepočtoch neuvádza potrebu zdrojového krytia v KBB. Cieľom procesu reštrukturalizácie bánk je, aby banky v čase ich následnej privatizácie dosahovali 8-percentnú kapitálovú primeranosť. Ďalšou podmienkou pre privatizáciu je, aby banky, okrem KBB, vo svojom úverovom portfóliu nemali mať vyšší ako 20-percentný podiel klasifikovaných úverov.
Svetová banka predpokladá, že vláda SR vydá emisiu 10-ročných štátnych dlhopisov (ŠD) vo výške 9,6 mld. Sk s úrokovou sadzbou 10 % p.a. Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová túto informáciu potvrdila. „Rátame, že tieto dlhopisy budú denominované v slovenských korunách a emisie sa zúčastnia väčšinou zahraniční investori,“ povedala. Ďalším z primárnych zdrojov na reštrukturalizáciu budú prostriedky z využitia opravných položiek NBS po ich rozpustení. NBS má k 31. decembru 1998 vytvorených spolu 18,8 mld. Sk opravných položiek. Vláda ráta aj s úverom Svetovej banky Efsal.
Aby spomínané štyri banky nedosahovali nekrytú stratu, je potrebné využiť viac než 27 mld. Sk, pričom najviac, zhruba 17 mld. Sk bude potrebovať VÚB. Na dosiahnutie minimálne 8 % kapitálovej primeranosti bude potrebných až 43,9 mld. Sk.
Súčasťou komplikovaného procesu je vybudovanie fungujúcej infraštruktúry riadenia reštrukturalizácie a privatizácie bánk. Riadiaca štruktúra bude pozostávať z riadiacej skupiny, koordinačnej jednotky, stálych poradcov, krátkodobých poradcov a manažérov privatizácie. Infraštruktúra zahraničných i domácich poradcov bude financovaná z grantu Svetovej banky a programu Phare.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS