ČLÁNOK
Problémy so zavedením 15 % dane z výnosov štátnych CP
6. augusta 1997

Národná banka Slovenska (NBS) prijala informácie z tlače o uvažovanom opatrení Ministerstva financií SR (MF SR) o retroaktívnom zavedení 15-percentnej dane z výnosov štátnych dlhopisov a zavedenie rovnakej dane na štátne pokladničné poukážky, ktorá by bola uplatňovaná až pri nadchádzajúcich emisiách so znepokojením. Na základe stanoviska, ktoré poskytol pre SITA hovorca tlačového odboru NBS Ivan Paška by uvažované opatrenie bolo neetickým a mohlo vyvolať opačný efekt ako sa podľa informácií v tlači očakáva. V prípade dodatočného zdanenia môžu totižto potencionálni investori v budúcnosti stratiť záujem o kúpu štátnych cenných papierov (ŠCP) (štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy). NBS podporuje myšlienku zdaňovania ŠCP, avšak tento zámer je možné uskutočniť len u nových emisií. Teda v čase, keď investori budú o tejto novej emisnej podmienke vopred infomovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS