ČLÁNOK
Problémy BMG, AGW a BDV sa neprenesú na veľké banky
28. februára 2002

Ratingová agentúra Fitch Ratings oznámila, že podľa jej názoru budú mať finančné problémy nebankových inštitúcií BMG Invest, BDV Družstvo a AGW na slovenský bankový systém len obmedzený účinok. Slovenské banky nemajú žiadne priame vzťahy s týmito spoločnosťami a hoci mnohí obyvatelia prídu o svoje peniaze, dôveru verejnosti voči bankovému sektoru to pravdepodobne nezasiahne. Nevylučuje sa však spomalenie rozvoja menej regulovaného nebankového finančného sektora. Keďže „vkladatelia“ nie sú krytí žiadnym fondom ochrany vkladov, očakávajú sa pravdepodobné politické dôsledky.

Najväčšia z troch spoločností, BMG, zastavila 5. februára vyplácanie svojich záväzkov voči „vkladateľom“ kvôli nedostatočným úrovniam likvidity. Pod vplyvom tejto skutočnosti začali klienti panicky vyberať svoje vklady v spoločnostiach BDV Družstvo a AGW, ktoré taktiež prestali vyplácať svoje záväzky. Odhaduje sa, že do uvedených troch inštitúcií investovalo 200 000 klientov približne 11 mld. Sk, čo podľa agentúry Fitch zodpovedá približne 2 % depozít v bankovom systéme.

Každá zo spomínaných inštitúcií má odlišnú právnu štruktúru, pričom „vkladatelia“ do BDV Družstva boli členmi družstva a klienti BMG skôr tichými spoločníkmi. Väčšina spoločnosti tohto typu vznikla v polovici 90. rokov a pre súčasnú vládu boli vážnym problémom od začiatku jej funkčného obdobia v roku 1998. Tento problém sa však bohužiaľ nikdy primerane neriešil, hoci Národná banka Slovenska v minulosti varovala investorov pred rizikami, ktoré sú spojené s týmito spoločnosťami. Mierna regulácia týchto firiem zo strany Úradu pre finančný trh sa začala až v tomto roku.

Tri najväčšie banky v Slovenskej republike – Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra banka – nezaznamenali žiadnu nezvyčajnú úroveň výberov vkladov následkom spomínaných udalostí, čo naznačuje, že dôvera verejnosti voči hlavným bankám ostáva vysoká. Práve veľké banky mali z dlhodobého hľadiska čerpať výhody z toho, že vkladatelia sa budú snažiť nájsť pre svoje peniaze bezpečnejšie miesta. Banky v SR sú oveľa silnejšími finančnými inštitúciami ako nebankové spoločnosti, a to predovšetkým z pohľadu retailových vkladateľov, pretože ich vklady v slovenských bankách kryje Fond ochrany vkladov.

Regulácia slovenského bankového systému podstúpila v uplynulých dvoch rokov značné zmeny, pričom na začiatku roku 2002 vstúpil do platnosti nový bankový zákon. Táto skutočnosť priblížila Slovensko k medzinárodným štandardom a direktívam Európskej únie. Okrem toho, „vyčistenie“ a privatizácia troch veľkých bývalých štátnych bánk znížili úroveň nedobytných úverov, zvýšili kapitál a priniesli do bankového systému viac zahraničných skúsenosti. Fitch očakáva, že podrobnú správu o slovenskom bankovom systéme a reguláciách zverejní na budúci mesiac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS