ČLÁNOK
Problémom SR podľa OECD je vysoká nezamestnanosť
17. decembra 2001

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) patrí medzi najväčšie problémy Slovenskej republiky (SR) vysoká mieru nezamestnanosti, nedobytné pohľadávky a staré úvery. Vláda SR musí pokračovať aj v demonopolizácii a privatizácii v priemyselnom sektore. Ako na tlačovej besede v piatok uviedol zástupca generálneho tajomníka OECD pre obchodnú politiku Herwg Schlögl v súvislosti s ročným členstvom Slovenska v OECD, reštrukturalizácia a privatizácia musia byť koordinované a podporované ozdravením bankového a finančného sektora.

Za hlavný dôvod vysokého hospodárskeho rastu na Slovensku v porovnaní s krajinami OECD považuje H. Schlögl úspešné naštartovanie a realizáciu reforiem. Vzhľadom na zapojenie sa do medzinárodného pohybu kapitálu, stagnácia ekonomického rastu európskych krajín však ovplyvní aj hospodárenie na Slovensku. Ako ďalej uviedol, percento ekonomického rastu v SR nie je úplne porovnateľným ukazovateľom s tempom rastu v ostatných členských krajinách OECD. „Nie je dôležitá len kvantita, ale aj kvalita tohto ukazovateľa, ktorá sa odzrkadľuje napríklad aj vo výške životnej úrovne obyvateľov,“ konštatoval H. Schlögl. Z dlhodobého hľadiska vstup do Európskej únie (EÚ) pomôže zlepšiť ekonomickú situáciu v krajine, lebo Slovensko bude profitovať z voľného pohybu kapitálu v rámci EÚ, ktorý znamená aj príliv zahraničných investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS