ČLÁNOK
Príznivé exportní prodeje bavlne nepomohly
21. marca 2003

Bavlna obchodovaná na New York Cotton Exchange zakoncila vcerejší seanci negativne a zaznamenala týdenní minima. Obchodování zahájila poklesem v dusledku spekulativních prodeju, krátce na to došlo k nákupum a následnému vzestupu ceny, s nedostatkem zájmu o nákupy však ceny opet klesly do negativního teritoria.

Trh byl zpocátku ovlivnen nad ocekávání príznivými exportními prodeji, které v minulém týdnu cinily 358.300, což je sice pokles oproti predcházejícímu týdnu o 6 %, predbežne se však prodeje ocekávaly v rozmezí 175.000 až 275.000 žoku. Hlavním kupujícím byla Cína se 119.100 žoky. Export dosáhl 265.700 žoku, což je maximum marketingového roku a 5 % polepšení oproti predcházejícímu týdnu.

Dle analytiku trh i nadále setrvává ve vzestupném trendu a je tak pravdepodobné, že nedojde k vetším likvidacím za predpokladu, že se trh nedostane 150 bodu pod úroven, kde se v soucasné dobe nachází.

Analytikové rovnež zastávají názor, že pokud by válka v Iráku trvala více než jen nekolik dnu, futures trh s bavlnou by mohl být výrazneji ovlivnen. S déletrvajícím vojenským konfliktem by kupríkladu mohlo dojít ke zpoždeným dodávkám této komodity.

Kvetnový kontrakt zakoncil vcerejší seanci oslabením o 0,29 centu na cene 58,60 centu/libru, kontrakt s cervencovým dodáním si odepsal také 0,29 centu a uzavrel na cene 59,51 centu/libru.

FH(ED)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 3. 2021

USD 1,203 0,001
CZK 26,208 0,070
GBP 0,863 0,001
HUF 364,530 0,780
CAD 1,521 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS