ČLÁNOK


,

Priviate vetrom
4. decembra 2002

Stanovenie ceny tovaru je nespochybniteľnou doménou producenta a jeho distribútorov. Odráža situáciu na trhu, najmä kúpyschopný dopyt po danom tovare. V poslednom období sa slovenskí spotrebitelia mohli tešiť spomalenému tempu rastu cien, tzv. disinflácii (poklesu medziročnej miery inflácie). Prakticky to znamená, že pri predvolebnou náladou ovplyvnenom nominálnom raste miezd rástla reálna kúpyschopnosť.

Predvianočné obdobie je pritom obdobím charakteristickým zvýšenou ochotou míňať. Okrem toho, už medializované správy o tradičnom zvyšovaní v úvode roka sa zvyčajne stihnú odraziť na očakávaniach spotrebiteľov ešte skôr, než dôjde k aktuálnym administratívnym zvýšeniam. Podľa mnohých ekonómov je pre správanie spotrebiteľov dôležitejšie ich očakávanie budúceho rastu cien, než reálna štatistika. Očakávania vyššieho rastu cien v budúcnosti môžu u skladovateľných tovarov vyvolať zvýšený dopyt motivovaný tzv. predzásobením sa.

Nárast ceny nezodpovedajúci nárastu cien nákladov respektíve vyššej kvalite produktu prináša výrobcovi vyšší zisk. Keďže ten však nie je spojený s rizikom, či inováciou na trhu, označuje sa v ekonomickej teórii ako ekonomická renta. V anglickej terminológii sa často používa aj pojem „windfall gain“ – zisk priviaty vetrom, nie kreatívnou podnikavosťou podnikateľa.

Úspešnou sa takáto stratégia ukazuje najmä na trhoch, kde je dopyt menej závislý od zmeny ceny. Takouto charakteristikou sa vyznačuje napríklad trh s ropou, v dennodennom živote ale napríklad aj trh s alkoholom a tabakovými výrobkami.

Okrem iného sa tieto trhy vyznačujú aj koncentráciou ponuky, teda výrobcov, v menšom počte výrobcov. Menší počet hráčov na trhu je sám o sebe pokušením ku kartelovému správaniu, pri ktorom profitujú výrobcovia na úkor neorganizovaných spotrebiteľov.

Trhy, na ktorých existuje potenciál kartelového správania, či už na strane dopytu alebo ponuky sú často vhodným semenišťom na správanie orientované na vyhľadávanie možností pre ekonomické renty, resp. zisky priviate vetrom.

(Uvedene sú len osobné názory autora)

www.vladimirvano.com


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS