ČLÁNOK
Privatizačným poradcom Transpetrolu je Deloitte&Touche
30. januára 2001

Poradcom pre privatizáciu Transpetrolu, a.s. Bratislava sa na základe utorkového rozhodnutia výberovej komisie stala spoločnosť Deloitte&Touche. Informoval o tom v utorok hovorca ministra hospodárstva Peter Benčurik. Ministerstvo podľa jeho slov s rozhodnutím medzirezortnej komisie oboznámi všetkých uchádzačov, pričom odmietnutí majú právo proti rozhodnutiu podať námietku.

Poradcu pri privatizácii Transpetrolu určila komisia zložená zo zástupcov viacerých rezortov, Fondu národného majetku SR, Transpetrolu a odborov. Vyberala z troch ponúk, kritériami pri výbere boli referencie, regionálne skúsenosti, znalosť odvetvia energetiky, ďalej cena služby a predpokladané náklady transakcie spolu s časovým rozložením platieb, organizácia a postup celej privatizačnej transakcie. Ministerstvo hospodárstva ako predávajúci žiadalo zloženie záruky vo výške 1 mil. Sk. Odmena privatizačného poradcu sa bude odvíjať od predajnej ceny podielu. Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová považuje za nevyhnutné ukončiť privatizáciu Transpetrolu do konca októbra.

Transpetrol je dominantný prepravca ropy v SR. Akcie chce rezort hospodárstva predať strategickému investorovi, prípadne konzorciu strategických investorov, alebo ich ponúknuť prostredníctvom burzy cenných papierov. Poradca môže zvoliť tiež kombináciu oboch týchto alternatív. Vo vlastníctve štátu ostane 51 % akcií. Základné imanie spoločnosti je 1,9 mld. Sk. Transpetrol, a.s., Bratislava predpokladá ukončiť uplynulý rok s hrubým ziskom minimálne v objeme 203 mil. Sk. Túto očakávanú hodnotu však môže ešte ovplyvniť vývoj kurzu slovenskej koruny voči nemeckej marke a následná potreba tvorby rezerv na kurzové straty v súvislosti s čerpaním úverov v zahraničnej mene, určených na financovanie investičnej výstavby.

Ministerstvo hospodárstva už predložilo ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku privatizačný projekt Transpetrolu, ktorý obsahuje základné ekonomické údaje, majetkovo-právnu dokumentáciu a stručný podnikateľský zámer.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS