ČLÁNOK
Privatizačný projekt SPP je kompletný
2. apríla 2001

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) vo štvrtok osvedčilo, že základný privatizačný projekt podniku Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Bratislava (SPP) je spôsobilý na vydanie rozhodnutia o privatizácii. Hodnota majetku SPP, ktorý by sa mal vložiť do novovytvorenej akciovej spoločnosti, predstavuje 57,516 mld. Sk. V piatok to uviedla ministerka privatizácie Mária Machová.

Do privatizácie vstupuje majetok všetkých dvanástich odštepných závodov SPP. Majetok, u ktorého nebolo možné osvedčiť jeho štátne vlastníctvo, predstavuje približne 100 mil. Sk, z čoho sumu vyše 50 mil. Sk predstavujú pozemky. Dvojtýždňové zdržanie pri posudzovaní projektu spôsobil veľký rozsah majetku a kontrola zdokladovateľnosti jeho štátneho vlastníctva. Ak v pondelok Porada ekonomických ministrov projekt odsúhlasí, MSPNM predloží návrh na privatizáciu 49 % akcií SPP. V zmysle zákona o veľkej privatizácii ostane 51% akcií vo vlastníctve štátu. O spôsobe privatizácie 49-percentného balíka akcií rozhodne vláda. Poradca pre privatizáciu SPP poskytne stanovisko k alternatívam privatizačného postupu začiatkom mája. Okrem možnosti predaja celého balíka strategickému investorovi je navrhovaná aj alternatíva predaja časti akcií prostredníctvom kapitálového trhu, ku ktorej sa prikláňa aj samotná ministerka Machová. Na trh by mohlo ísť až 15 % akcií. Akciovú spoločnosť by mal Fond národného majetku založiť 1. mája.

Vláda zároveň bude musieť rozhodnúť o viacerých aspektoch deregulácie cien. V spolupráci s poradcom bude musieť byť do akcionárskej zmluvy zapracovaný spôsob deregulácie, ktorý ovplyvní aj cenu. Práve toto rozhodnutie by podľa Machovej mohlo teoreticky spôsobiť ďalší posun termínov z harmonogramu privatizácie SPP. Zatiaľ však predpokladá úspešné ukončenie celého procesu do konca októbra tohto roka.

MSPNM zatiaľ eviduje dvoch záujemcov o SPP. Jedným z nich je však fyzická osoba, ktorá mala záujem o konkrétne odštepné závody. Druhým záujemcom je subjekt z Belgicka. Ako ďalej informovala ministerka Machová, v projekte nie sú zachytené možné riziká vyplývajúce z tzv. Duckého zmeniek. „Neopodstatnený šum“ okolo komisie pre riadenie privatizácie SPP vyvolal aj poslanec Róbert Fico, ktorý sa zaujímal o kompetencie komisie. Ministerka by mu ich mala vysvetliť v liste, ktorý v piatok odošle. Za privatizáciu je zodpovedný minister privatizácie a komisia má len poradný charakter. Jej členmi sú okrem zástupcov MSPNM, FNM, Úradu vlády a poslancov z privatizačného výboru aj zástupcovia zakladateľského rezortu. V súvislosti s ministerstvom hospodárstva Machová poznamenala, že minister Harach sa len s nevôľou zmieril s prenesením zodpovednosti za privatizáciu SPP na MSPNM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS