ČLÁNOK
“ Privatizačný „“elektromaratón““
15. februára 2003

Vláda SR ponúkla v minulom roku na privatizáciu 49 % akcií Slovenských elektrární. Dnes je otázne, akým spôsobom elektrárne predať. Minister hospodárstva SR Robert Nemcsics vymenoval v januári 2003 novú riadiacu komisiu na prípravu privatizácie Slovenských elektrární (SE), a. s. Predsedníčkou 10-člennej komisie sa stala štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva Eva Šimková a dvaja ďalší zástupcovia rezortu. Fond národného majetku (FNM) SR, Ministerstvo financií SR a Slovenský odborový zväz energetikov majú v komisii po jednom členovi. Parlamentný výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie zastupujú dvaja členovia: Tibor Mikuš za HZDS a Ján Rusnák za SDKÚ. Odbornú verejnosť v komisii reprezentuje zástupca Slovenskej energetickej agentúry a zástupca Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Brati-slave. Predaj slovenského dominantného výrobcu elektrickej energie by sa tak mohol stihnúť do polovice tohto roka. Vládny poradca pre predaj SE Peter Mitka zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) v prvej polovici januára avizoval, že konečný termín sa môže posunúť o niekoľko mesiacov, ak sa komisia nevytvorí čo najskôr.

FNM SR v súčasnosti vlastní 100 % akcií SE. Štát vypísal tender na predaj minoritného podielu v SE 1. augusta 2002. Predbežné ponuky na kúpu 49-percentného podielu v SE podalo spolu osem subjektov, pričom ide o európskych strategických investorov. Vláda zatiaľ nezverejnila, koľko očakáva z predaja, avšak podľa PwC štát získa viac, ak predá jednotlivé aktíva oddelene. PwC navrhne, aby sa do užšieho zoznamu finálnych uchádzačov dostalo štyri až šesť firiem.

Generálny riaditeľ SE Vincent Pillár, ktorý už oznámil odchod do dôchodku, však nie je spokojný s navrhovanou formou privatizácie. „Vôbec sa nemala dať šanca privatizovať osobitne jadrovú a osobitne konvenčnú časť. Privatizácii tiež neprospeje, že súčasťou majetku je aj z prevádzky vyradená A1 a majetok elektrární v priehradnom múre gabčíkovskej elektrárne,“ povedal V. Pillár, ktorý nastúpil do elektrární na post generálneho riaditeľa ako víťaz konkurzu na jar 2000.Jednou z možností privatizácie je podľa neho spoločný postup s českými ČEZ. V minulosti totiž tvorili obe sústavy jednoliaty celok. Podľa V. Pillára by slovenský minister R. Nem-csics a český minister Jiří Rusnok mali investora do akciových podielov v ČEZ, SE a distribučných spoločností hľadať spoločne alebo aspoň koordinovať postup. „Spoločným postupom by sme získali opätovnú synergiu z tohto technologického celku. Zostali by sme významným hráčom na trhu elektrickej energie v strednej Európe a zvýšila by sa šanca na vstup významného investora.“

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók hovorí, že nesystémový a nekoncepčný prístup k privatizácii subjektov slovenskej energe-

tiky, ako aj neprimeraný nárast cien energie ohrozujú konkurenčnú schopnosť veľkoodberateľov energií v SR. „Tieto faktory môžu viesť ku kolapsu rozhodujúcich slovenských priemyselných podnikateľských subjektov, k zneisteniu strategických investorov a k zhoršeniu investičného prostredia,“ vyhlásil P. Mihók.

Minister R. Nemcsics považuje spochybňovanie spusteného procesu privatizácie SE za nekorektné voči investorom, ktorí už predložili predbežné ponuky. „Neviem, prečo V. Pillár zmenil názor, alebo ho nepublikoval skôr. Budeme o tom ešte diskutovať,“ dodal R. Nemcsics a podotkol, že šéf SE sa podieľal na procese kreovania privatizácie.

Po nástupe novej vlády minister R. Nemcsics avizoval doprivatizáciu strategických podnikov. Vláda aj v prípade SE bude zvažovať, či pôvodné rozhodnutie o predaji 49 % akcií nezmení a nepredá celých 100 percent. „Ukáže sa, či je jednorazový príjem pre štát výhodnejší než dlhodobé poberanie dividend.“ Zdá sa, že táto otázka bude ešte dlhší čas otvorená, prinajmen-šom do zjednotenia názorov členov vládnej koalície.

Podľa V. Pillára je jedným z potenciálnych investorov do SE spoločnosť Electricité de France, prejavila záujem o dostavbu 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Zároveň však priznal fakt, že oproti českým ČEZ majú SE na jednotku vyrobenej elektriny ne-úmerne veľký počet zamestnancov. SE, ktoré v súčasnosti poskytujú prácu 10 300 zamestnancom, vraj pripravili model zefektívnenia riadenia, ktorý počíta so znížením počtu pracovníkov o 19 percent.

Alexander Sotník

Foto: Ladislav Pákozdy

Príklad vhodný pre SE

Podnik pôsobiaci v oblasti energetiky s ročnými tržbami 2 mld. USD môže zvýšiť svoj zisk pred zdanením o 250 – 360 mil. USD zlepšením kľúčových spôsobilostí v oblasti CRM – t. j. riadenia vzťahov so zákazníkmi. V prípade väčších podnikov by tento nárast zisku mohol byť dokonca ešte vyšší. Vyplýva to z najnovšej štúdie spoločnosti Accenture. Oblasť CRM je podľa štúdie kľúčovým indikátorom priemerných a špičkových energetických podnikov. Vý-skum odhalil, že až 80 % rozdielu medzi vysokým a nízkym ziskom pred zdanením je možné vysvetliť dôrazom, ktorý spoločnosti kládli na služby zákazníkom, dobrý marketing a predaj.

„Tým, že energetické podniky rozdelili služby do jednotlivých obchodných transakcií, mnohé teraz hľadajú nové spôsoby odlíšenia a poskytovania lepších služieb pri nižších nákladoch,“ tvrdí riadiaci partner spoločnosti Accenture pre oblasť CRM James Etheredge. Jednou z kľúčových oblastí, na ktoré sa energetické spoločnosti zameriavajú, je zlepšova-nie riadenia vzťahov so zákazníkmi alebo outsourcingom (zabezpečením chodu niektorých firemných činností externými zdrojmi) týchto spôsobilostí tretej strane. Nasledovaniahodný príklad aj pre Slovenské elektrárne, ktoré v roku 2000 dosiahli tržby za 37 miliárd korún.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS