ČLÁNOK
Privatizačné projekty piatich podnikov skupiny DMD na MSPNM
4. marca 2001

Privatizačné projekty piatich podnikov zo skupiny DMD predložilo v súlade so schváleným harmonogramom privatizácie Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo pre právu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) SR. Ide o privatizačné projekty akciových spoločností ZŤS Dubnica nad Váhom, Závody všeobecného strojárenstva Dubnica nad Váhom, Konštrukta Industry Trenčín, Konštrukta Defence Trenčín a DMD Invest Trenčín.

Predloženie privatizačných projektov majetkových účastí štátu v týchto spoločnostiach je súčasťou reštrukturalizačného plánu v DMD, ktorý schválila vláda. Rozhodujúcim krokom v reštrukturalizačnom procese budú mimoriadne valné zhromaždenia spoločností DMD Credit a DMD Fin, ktoré sa budú konať 5. marca a mali by rozhodnúť o zlúčení oboch spoločností. Ďalším krokom bude predloženie privatizačného projektu majetkových účastí štátu v samotnej akciovej spoločnosti DMD Trenčín.

Reštrukturalizáciu DMD Holdingu odsúhlasil vládny kabinet v decembri minulého roka. Ako vtedy informoval minister hospodárstva Ľubomír Harach, pod plnú kontrolu novovzniknutej a.s. DMD Holding prejde majetok súčasných dcér v tzv. DMD Group. V rámci DMD Holding budú ako 100-percentné dcéry samostatne fungovať DMD Trade, DMD Fin a DMD Servis. Problém krížového vlastníctva sa mal podľa ministra Ľ. Haracha odstrániť zlúčením DMD Progres, DMD Credit a DMD Strojár.

Ministerstvo hospodárstva má následne previesť na FNM majetkovú účasť v DMD Holdingu a 66-percentný podiel v ZŤS Dubnica, ZVS Dubnica nad Váhom, Konštrukta Industry, Konštrukta Defence a DMD Invest. Po ocenení týchto akcií ich fond použije na posilnenie svojho podielu a zvýšenie základného imania DMD Holdingu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS