ČLÁNOK
Privatizačné príjmy pôjdu hlavne na úhradu štátneho dlhu
31. augusta 2001

Vláda chce v budúcom roku použiť privatizačné príjmy prevažne na úhradu štátneho dlhu v objeme do 102 mld. Sk. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová. Na úhradu záväzkov vyplývajúcich z prijatých štátnych záruk použije vláda podľa štvrtkového rozhodnutia 3 mld. Sk. Podľa ministerky vláda tiež súhlasila s úhradou záväzkov z návratných finančných výpomocí vo výške 1,6 mld. Sk, na rozvoj druhého piliera reformy dôchodkového poistenia, v ktorom budú poistenci platiť poistné na svoje osobné účty, by malo byť použitých 55 mld. Sk.

Z privatizačných príjmov by sa mali riešiť aj staré dlhy z výkonov vo verejnom záujme za železničnú osobnú dopravu pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) za rok 2001 vo výške 2 mld. Sk, ako aj za rok 2002 v rovnakej sume. Na vykrytie starých dlhov ŽSR na poistnom sa použije 1,4 mld. Sk a 1 mld. Sk na úhradu dlhu železníc voči Spoločnej zdravotnej poisťovni. Na krytie istiny štátneho dlhu za rok 2001 použije vláda 3 mld. Sk. Príjmy z predaja majetku vo vlastníctve štátu by mali tiež pokryť staré dlhy z oblasti životného prostredia v objeme 2 mld. Sk. Úhrada starých dlhov v zdravotníctve si z privatizačných príjmov vyžiada 3,685 mld. Sk, menšie čiastky budú potrebné na úhradu záväzkov niektorých štátnych fondov.

„Predpokladáme, že príjmy z privatizácie pokryjú všetky tieto záväzky,“ povedala ministerka.

Slovensko plánuje prevažnú väčšinu privatizačných príjmov z predaja Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Ako vo štvrtok povedal minister hospodárstva Ľubomír Harach, príjmy z tejto transakcie by mali na Slovensko prísť v prvom štvrťroku 2002. Podľa niektorých odhadov môžu dosiahnuť približne 3 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS