ČLÁNOK
Privatizačné aktivity vlády zvýšili devízové rezervy SR
8. apríla 2001

Devízové rezervy Slovenskej republiky vzrástli k 4. aprílu o 399,4 mil. USD na 5,7882 mld. USD. Takýto výrazný nárast spôsobilo zvýšenie rezerv komerčných bánk v dôsledku privatizačných aktivít vlády o 433,9 mil. Sk na 1,9332 mld. USD. Výška devízových rezerv Národnej banky Slovenska (NBS) pritom opätovne klesla na 3,855 mld. USD, keď centrálna banka rozpustila 34,5 mil. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 5,5418 mld. USD, od začiatku roka tak celkovo posilnili o 1,1698 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,0768 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,465 mld. USD. K záveru decembra 1999 celkové devízové rezervy SR predstavovali 4,372 mld. USD, pričom rezervy komerčných bánk sa na tom podieľali 946,8 mil. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS