ČLÁNOK
Privatizácia znamená prísun práce pre poradenské firmy
8. apríla 2002

Privatizácia energetiky na Slovensku znamená okrem perspektívy reštrukturalizácie a zvýšenia konkurencieschopnosti celého odvetvia aj značný prísun práce pre rôzne poradenské inštitúcie od finančných poradcov v oblasti fúzií a akvizícií (M&A), cez audítorské firmy, PR agentúry až po právnické kancelárie.

Slovenská vláda má pri predaji rozvodných podnikov troch hlavných privatizačných poradcov. Poradcom pri predaji Západoslovenskej energetiky (ZSE) je spoločnosť CA IB. Privatizáciu Stredoslovenskej energetiky (SSE) riadi londýnska HSBC Investment Bank v spolupráci s J&T. Predaj podielu v najmenšom slovenskom distribútorovi Východoslovenskej energetike (VSE) koordinuje slovenská vláda s francúzskou spoločnosťou BNP Paribas.

Na strane kupujúcich pôsobí často niekoľko poradcov. Kým v niektorých prípadoch zabezpečí celý poradenský servis výhradný finančný poradca alebo lokálny zástupca koncernu, širšie poradenské konzorcium zahŕňa aj audítora, právnickú kanceláriu a public relations agentúru.

Niektorí záujemcovia o slovenskú elektroenergetiku ako napríklad RWE a EDF už na Slovensku aktívne pôsobia a disponujú preto ľudskými zdrojmi a praktickými znalosťami slovenského trhu, ktoré môžu využiť pri príprave ponúk. EDF vlastní podiel v teplárenskej firme Dalkia a RWE disponuje blokačnou minoritou v Nafte Gbely.

Výnos, ktorý môže štát za predaj distribučných podnikov získať, bude podľa odborníkov závisieť najmä od regulačného rámca upravujúceho predajné ceny elektriny.

„V spoločnostiach takéhoto typu sa nepozeráme len na ich vlastné imanie. Všetky aktíva sa zohľadňujú. Na čo sa treba v týchto spoločnostiach pozerať, je budúci cash flow – koľko peňazí budú generovať v budúcnosti. K tomu potrebujete vedieť náklady na elektrinu a predajnú cenu elektriny. Ak to máte regulované, ako je to dnes, cena bude veľmi nízka. Ak by bola pri predaji elektriny dobrá marža, aj cena by bola vyššia. Neviem, čo poradcovia pripravujú, ale jedna vec je mať finančné modely, ktoré máme všetci. Druhá a dôležitejšia vec je mať vstupy do týchto modelov. Tie sú dané regulačným rámcom, o ktorom veľa nevieme,“ povedal v marcovom rozhovore pre SITA partner spoločnosti Arthur Andersen Slovensko Santiago Pardo.

Ministerka privatizácie Mária Machová hovorí o výnose ako o násobku vyššom ako jeden účtovnej hodnoty podnikov. Tender totiž vytvára dostatočný konkurenčný tlak na uchádzačov, aby svoj záujem vyjadrili vo vyšších sumách. Na druhej strane sa však nedá vylúčiť ani možnosť, že niektorí z medializovaných finalistov súťaže svoje ponuky nakoniec nepredložia, čo sa stalo vo väčšine slovenských privatizačných tendrov.

Záväzné ponuky na kúpu 49-percentných podielov v rozvodných podnikoch Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) by mali záujemcovia predložiť do 12. apríla. O víťazoch tendrov by sa podľa očakávaní mohlo rozhodnúť do konca apríla.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS