ČLÁNOK
Privatizácia VÚB sa v tomto roku podľa jej prezidenta neukončí
20. januára 2000

Zámer vlády dokončiť privatizáciu Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava (VÚB) do konca tohto roka nepovažuje jej súčasný prezident a predseda predstavenstva Ladislav Vaškovič za reálny a podľa jeho predpokladov sa tento proces ukončí až v budúcom roku. Časový horizont však podľa neho nie je taký dôležitý ako úspešná realizácia vytýčeného cieľa. Pre novinárov to uviedol v utorok na viedenskom fóre emitentov a investorov strednej a východnej Európy.
Hľadanie strategického partnera, ktorý by mal ako investor vstúpiť do VÚB, je úlohou finančného poradcu vlády, ktorým je spoločnosť J. P. Morgan. „Úlohou súčasného manažmentu VÚB je predovšetkým zvýšiť súčasnú cenu banky a pripraviť podmienky tak, aby mal štát z jej predaja úžitok,“ povedal L. Vaškovič.
Ako ďalej uviedol prvý viceprezident VÚB František Szikhart, zvýšením základného imania banky o 8,9 mld. Sk a odsunom klasifikovaných úverov v objeme 45 mld. Sk do Slovenskej konsolidačnej banky na konci minulého roka sa výrazne zlepšila bilančná štruktúra tejto komerčnej banky. „To by malo viesť aj k výraznejšiemu zlepšeniu hospodárskych výsledkov VÚB v roku 2000 po dvoch neúspešných stratových rokoch,“ uviedol prvý viceprezident. Podľa jeho slov však časť zlého úverového portfólia naďalej zostala v banke.
Ako ďalej F. Szikhart novinárov informoval, v decembri a januári sa uskutočnili rozhovory oficiálnych predstaviteľov banky približne s 15 analytikmi a potenciálnymi investormi. Podľa neho je však na základe takýchto rozhovorov veľmi ťažké urobiť konkrétne rozhodnutie. „K tomu príde až vtedy, keď J. P. Morgan uskutoční v banke audit, na základe ktorého bude vypracované informačné memorandum, ktoré bude distribuované medzi potenciálnych záujemcov o kúpu banky,“ uviedol F. Szikhart. V druhej etape (investorské due diligence) vybrané banky uskutočnia prostredníctvom svojich analytikov vlastný audit v banke.
Podľa prezidenta L. Vaškoviča je cieľom prebiehajúcej reštrukturalizácie banky zníženie nákladov, čoho dôkazom je podľa neho aj minuloročné zníženie počtu zamestnancov takmer o 1 400 a celkových nákladov o 10 %. „Zámerom manažmentu banky je zníženie jej prevádzkových nákladov na úroveň bežne dosahovanú v bankách stredoeurópskeho regiónu,“ zdôraznil. Podľa jeho slov je najväčšou výhodou banky jej silná pozícia na domácom trhu, ktorú okrem iného charakterizuje aj objem depozít fyzických a právnických osôb. Ďalšími výhodami sú podľa neho schopnosť vykonávať špeciálne bankové operácie a investičné aktivity.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS