ČLÁNOK
Privatizácia Transpetrolu – PRE A PROTI
17. decembra 2001

Čo sa stalo

Vo finále verejnej súťaže sa stretli ponuky bratislavského Slovnaftu a ruského Yukosu,

Záujemcov, ktorí začali robiť aj hĺbkový audit v Transpetrole, bolo pôvodne šesť. Okrem dvoch finalistov to bola Česká rafinérská, americká spoločnosť Texaco a dve ďalšie ruské spoločnosti – Surgutneftegaz a Rosnefť, ktorý bol v konzorciu s Forest Trade Company Nová Baňa. Komisia odporučila predaj 49% podielu v Transpetrole ruskému Yukosu za 74 mil. USD. Rafinérska spoločnosť Slovnaft ponúkla za podiel v Transpetrole spolu 85,4 mil. USD. Návrh Slovnaftu obsahoval platbu vo výške 65,4 mil. USD a bezodplatný prevod skladovacích nádrží a príslušnej infraštruktúry v troch skladovacích termináloch Slovnaftu v súčasnej účtovnej hodnote 20 mil. USD do vlastníctva štátu.

Ukončený predaj Transpetrolu

Rastislav Ručinský

V poslednom čase sa na Slovensku akoby pretrhlo vrece z množstvom tendrov na predaje štátnych účastí v lukratívnych podnikoch so sídlom v Slovenskej republike. Posledným prípadom takéhoto tendra je predaj 49 percent akcií Transpetrolu. Zo záväzných ponúk Slovnaftu a Yukosu Moskva odporúčila medzirezortná komisia pre privatizáciu Transpetrolu ponuku Yukosu. S týmto odporúčaním sa stotožnila aj pani ministerka Machová. Schváleniu predaja by tak po schválení vládou SR na budúco týždňovom rokovaní nemalo stáť nič v ceste. Yukos Moskva, ruská ťažobná a rafinérska spoločnosť, ponúkla za 49 percent akcií Transpetrolu cenu 74 miliónov USD, v prepočte asi 3,7 mld. Sk. Pravdepodobný víťaz ponúkol pre štát podmienky, ktoré boli lepšie nielen v cene (ktorej váha pri rozhodovaní o víťazovi bola 60%), ale aj v ďalších kritériách. Podrobnosti oboch ponúk s odvolaním sa na záväzok voči predkladateľom neboli zverejnené. V súčasnosti sa však objavujú hlasy, že Yukos, ktorý zatiaľ nevyužíva ropovod Družba na presun svojej ropy, sa bude snažiť o prepravu svojej ropy na úkor ropy ostatných spracovateľov, ako aj o zvýšenie podielu svojej ropy na európskych trhoch. Čo na to povedať? Asi len to, že je to v kompetencii víťaza tendra, ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou bude Yukos, pretože ponúkol cenu 74 mil. USD (očakávaná cena za 49% podiel bola blízko 60 mil. USD), pretože splnil aj ostatné kritéria, ktoré boli vopred dané pre tento tender a predčil tým svojho konkurenta. Zároveň je dostatočne finančne silný na to, aby dokázal podporiť Transpetrol pri investíciách do prepravných kapacít (zisk po zdanení v roku 2000 dosiahol 3,3 mld. USD, hrubý zisk za prvý polrok 2001 dosiahol 2,3 mld. USD). Nemôžeme sa odvolávať na falošný nacioanalizmus, pretože prebehol transparentný tender a zvíťazí subjekt, ktorý ponúkol v danom čase tie najlepšie podmienky. Nič viac a nič menej.

Len niekoľko dní po tendri na predaj účasti štátu v Transpetrole sa očakávajú aj ponuky na kúpu 66,8 % podielu Ministerstva financií SR a Fondu národného majetku v Slovenskej poisťovni. Verme, že nastúpený trend bude dodržaný a zvíťazí ten, ktorý dá skutočne najlepšiu ponuku, bez ohľadu na politické, nacionálne alebo iné tlaky.

Absolútna diverzifikácia.

Juraj Kováčik

Diverzifikácia energetických zdrojov Slovenska – jednoduchšie povedané zníženie závislosti Slovenska na ruskej rope – bola všeobecne vnímaná ako súčasť programu terajšej vlády. Rozhodnutie o privatizovaní Transpetrol ruským ropným koncernom však stavia tento predpoklad na hlavu.

Iba málo vecí je zrejmých tak ako to, že producent ropy nebude mať záujem na preprave ropy z iných ako vlastných zdrojov. Tu je zaujímavá hlavne ropa z oblasti Kapsického mora, ktorá vďaka svojej kvalitatívnej štruktúre môže byť veľmi zaujímavá napríklad pre české rafinérky, naopak ich záujem o vysoko sírnatú ruskú ropu je limitovaný. Vďaka prepojeniu Odesa Brod ako i vďaka nevyužitej kapacite sa súčasný ropovod vlastnený Transpetrolom môže stať jednou z významných distribučných ciest , naopak bez využitia kaspických zdrojov môžu byť možnosti jeho rozvoja limitované.

Otázne samozrejme je, prečo privatizačná komisia rozhodla tak ako rozhodla. Argument o tom, že uprednostnila hotovosť je pochybný – ponúkané zásobníky sú predsa reálnou a oceniteľnou hodnotou. Podľa vyjadrení člena privatizačnej komisie uverejnenom v SME dosiahol rozdiel v ponúkanej cene takmer pol miliardy slovenských korún. Z jeho pohľadu to nie je tak málo, je to však iba o málo viac ako sú náklady na nezmyselné národné tenisové centrum, platené z našich daní. Ak by sme okrem toho zobrali do úvahy dolné ocenenie ponúkaných zásobníkov, prezentované predstaviteľmi Slovnaftu na úrovni 1 mld Sk, ponuka predložená Slovnaftom bola v absolútnej hodnote vyššia ako ponuka ruského konkurenta.

Hlasy po….

Slovnaft

Slovnaft opätovne potvrdzuje, že mu v rámci tendra na predaj 49% akcií a.s. Transpetrol ani poradca vlády, ani nikto z privatizačnej komisie jednoznačne nepotvrdil, že majetkový vklad za zásobníky pre ropné výrobky sa nebude započítavať do ceny. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovnaftu Ľubomír Žitňan. Reagoval tak na vyhlásenia ministerky privatizácie Márie Machovej, podľa ktorej komisia upozornila, že pri posudzovaní ponúk sa do úvahy nebudú brať vecné plnenia. Záujmom privatizačnej komisie bolo podľa nej zvýšenie cien pôvodne ponúknutých za Transpetrol. Vyjadrenia Slovnaftu o výsledkoch tendra považuje za účelové.

Vyhlásenie Slovnaftu môžu podľa Ľ. Žitňana potvrdiť účastníci rokovania medzi Slovnaftom a privatizačným poradcom Deloitte & Touche, ktoré sa uskutočnilo 4.12. „Slovnaft požiadal Deloitte & Touche, aby na rokovanie zabezpečil účasť predávajúceho, niektorého člena komisie pre privatizáciu Transpetrolu. Deloitte & Touche nás informoval, že členovia komisie odmietli účasť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti,“ dodal Ľ. Žitňan.

Podľa predstaviteľov spoločnosti Slovnaft rozhodnutie privatizačnej komisie o predaji 49% akcií Transpetrolu ruskej spoločnosti Jukos Oil Company nadhodnocuje krátkodobé efekty pred dlhodobými záujmami slovenskej ekonomiky. Slovnaft preto požiadal vládny kabinet o opätovné zváženie ponuky oboch záujemcov a nové rozhodnutie o víťazovi súťaže.

Yukos

Ruská ťažobná spoločnosť Yukos sa po získaní časti akcií slovenského prepravcu ropy Transpetrol chystá umožniť rovnaký prístup k prepravným cestám pre všetky ťažobné spoločnosti. „Nepredpokladáme prepravu len našej ropy,“ povedal na stretnutí s novinármi viceprezident Yukosu pre spracovanie ropy a marketing Michail Brudno, podľa ktorého Yukos neočakáva z vlastníctva akcií žiadne zvláštne výhody. Prínos tak pre spoločnosť ako aj pre štát ako majoritného akcionára vidí najmä v navýšení množstva prepravovanej ropy. Vzhľadom na zvyšovanie množstva vyťaženej ropy plánuje spoločnosť naplniť doteraz nevyužité kapacity Transpetrolu a s jeho pomocou začať dodávať ropu do Nemecka.

Na Slovensko Yukos zatiaľ ropu nedodával vzhľadom na dostatočné množstvo ropy, ktoré má k dispozícii slovenská rafinéria Slovnaft. „V prípade problémov s dodávkami ropy sme však pripravení Slovnaftu pomôcť,“ povedal viceprezident Brudno. Spoločnosť nevyužívala ani služby samotného Transpetrolu. Vstup do neho však vzhľadom na polohu Slovenska umožní spoluprácu aj s ropovodnými systémami susedných štátov.

Yukos vyťažil za deväť mesiacov tohto roku 42,7 mil. ton ropy, z toho 21,5 mil. ton spracoval v piatich vlastných rafinériách a 20,9 mil. ton exportoval v surovom stave. Oproti rovnakému obdobiu roku 2000 to predstavuje 17,8-percentný nárast množstva vyťaženej ropy a zvýšenie exportu o 28,1 %. V roku 2001 očakáva Yukos celkové množstvo vyťaženej ropy v objeme 58 mil. ton. Vzrástol aj export ropných produktov, ktorý sa medziročne zvýšil o 32,4 % a dosiahol 7,1 mil. ton. Predaj na ruskom trhu sa zvýšil o 2,1 % na 12,5 mil. ton.

Yukos je akciovou spoločnosťou, ktorej trhová kapitalizácia aktív dosahuje 10 mld. USD. Akcie spoločnosti vlastní 48 tis. akcionárov. Znižujúci sa podiel vlastníctva akcií bývalých i súčasných manažérov dosahuje v súčasnosti 60 %. V roku 2000 vykázal Yukos zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v objeme 2,3 mld. USD. V tomto roku očakáva jeho zvýšenie. Z viacerých zahraničných aktivít spoločnosti spomenuli jej predstavitelia výstavbu ropovodu v Číne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS