ČLÁNOK
Privatizácia SPP najneskôr v treťom štvrťroku 2001
19. decembra 2000

Privatizácia Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) by sa mala zrealizovať najneskôr v treťom kvartáli budúceho roka. Na pracovných raňajkách Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK) o tom informoval vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. „Už dva mesiace vediem komisiu na urýchlenie privatizácie SPP, ktorej úlohou je okrem iného tiež vyriešenie otázky, či po transformácii zostane istá jeho časť vo forme štátneho podniku,“ povedal.

V odpovediach na otázky zástupcov členov FSOK podpredseda vlády konkretizoval pripravované kroky smerujúce k väčšiemu prílevu priamych zahraničných investícií (PZI) na Slovensko. „V oblasti legislatívy považujem za nevyhnutné posilniť postavenie minoritných akcionárov a umožniť trestnoprávny postih manažmentu za konanie proti ich záujmom, resp. záujmom spoločnosti,“ vysvetlil. Nevyhnutné úpravy Občianskeho a Obchodného zákonníka je podľa neho potrebné spojiť aj s reformou daňového systému, na čom sa však príslušné rezortné ministerstvá nateraz nevedia dohodnúť.

I. Mikloš je presvedčený, že po „investičnom nasýtení“ hlavného mesta a jeho okolia sa zahraničné subjekty zamerajú ďalej na východ Slovenska, pričom „impulzom pre nich môže byť napríklad vstup U.S.Steel do košických VSŽ“. Vicepremiér priznal, že nedostatočná diaľničná sieť v SR postihuje hlavne okrajové časti republiky. Zároveň ale konštatoval, že „na výstavbu diaľnic dávame maximum, koľko môžme dať.“ Za horizont dobudovania diaľničnej infraštruktúry označil rok 2015.

Zvýšený prísun PZI na Slovensko možno podľa vicepremiéra pre ekonomiku očakávať iba pri udržaní dosiahnutej makroekonomickej stability. „Dopomôcť nám k tomu majú aj rokovania s Medzinárodným menovým fondom týkajúce sa Staff-Monitored Program (SMP),“ povedal. Misia fondu je na Slovensku od 6. decembra, pričom hlavnou témou rokovaní, z ktorých zatiaľ neboli zverejnené závery, je práve prijatie SMP, ktorý je jednou z podmienok pre získanie úveru na reštrukturalizáciu od Svetovej banky.

I. Mikloš predpokladá, že objem PZI dosiahne na Slovensku v tomto roku približne 1,3 mld. USD, teda „by malo ísť o 60 až 70-percentný podiel na sume 2 mld. USD, ktoré do SR smerovali počas predchádzajúcich deviatich rokov.“ Vicepremiér očakáva pokračovanie trendu rastu PZI aj v nasledujúcom roku, predovšetkým v súvislosti s ukončením privatizácie bánk, Slovenského plynárenského priemyslu a Transpetrolu. Razantnejší prílev PZI považuje za jeden z najdôležitejších nástrojov reštrukturalizácie podkapitalizovanej ekonomiky SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS